Meny

Hemlöshet

Här ser du hur du söker akut hjälp för att få tak över huvudet. Du kan också läsa om det planerade härbärget och hur kommunens socialtjänst jobbar för att stötta personer som har svårt att behålla sin bostad. 

Saknar du någonstans att sova inomhus?

Har du missbruksproblem är du välkommen till kommunens akut- och utredningsboende Röda villan. Här erbjuds en stabil boendesituation och stöd att börja arbetet mot ett drogfritt liv.

För andra grupper kan socialtjänsten ge ut pengar (ekonomiskt bistånd) för att ta in enstaka nätter på vandrarhem eller hotell. 

  • Börja med att kontakta socialtjänstens Vuxenenhet på Västra Kvarngatan 42 i Nyköping.
    Tfn 0155-24 81 84. 

EU-medborgare kan också vända sig till Vuxenenheten för akut bistånd.

Härbärge ska öppna

Personer utan bostad som inte är inskrivna hos socialtjänsten har idag inte möjlighet att få tak över huvudet. Ett härbärge kommer därför att öppna i samarbete mellan Nyköpings kommun och Stadsmissionen. Målsättningen är att verksamheten kan öppna vid årsskiftet 2019/2020. 

Stadsmissionen kommer att driva härbärget och kommunen står för en del av kostnaden. När kommunen tidigare haft ett härbärge i egen regi har få personer sökt sig dit. En förklaring är att verksamheten varit mer ett första steg in i missbruksvården än ett härbärge. 

Fördelen med att en ideell aktör driver härbärget är att de kan etablera kontakt med personer i ett tidigare skede och rikta sig till en bredare målgrupp.

Hemlöshet i Nyköpings kommun

Antalet hemlösa i Nyköpings kommun har ökat under de senaste åren till följd av bostadsbristen. 

Kommunens senaste kartläggning som gjordes i mars 2019 visade dock att ökningen minskar. 365 personer är hemlösa, enligt rapporten och färre har sovit utomhus eller i offentliga utrymmen minst en natt under mätperioden.

Läs hela kartläggningen i kallelsen till Socialnämndens sammanträde i juni 2019. 

Förebyggande arbete

Nya bostäder byggs och socialtjänsten når och stöttar allt fler via förebyggande arbete som skuldsanering, vräkningsprevention och uppsökande team. 

Missbruksvården utökas med fler boendeformer. Som långtidsboendet Nygården där personer som har haft problem med missbruk men genom insatser har lyckats ta sig ur det kan få stöd och kan bo en längre tid tills de hittat eget boende eller klarar sig utan stöd. 

akut- och utredningsboendet Röda Villan kan personer med missbruk få en stabil boendesituation och stöd att börja arbetet mot ett drogfritt liv.

Vuxenenheten har ett uppsökande team inom missbruksvården som söker och får kontakt med bland annat akut hemlösa. 

Vuxenenheten har också ett bostadssocialt team som samlar upp alla delar av Vuxenenhetens arbete för personer som saknar bostad, både på kort och på lång sikt. Teamet arbetar också med att förebygga vräkning genom att i ett tidigt skede arbeta med inkomna anmälningar från hyresvärdar. 

Kontakta oss

Socialnämnden

Nämndansvarig tjänsteman
Anna Ulf
0155-24 83 47
anna.ulf@nykoping.se

Socialtjänsten

Vuxenenheten
Socialtjänsten i Nyköpings kommun
Västra Kvarngatan 42 i Nyköping
Tfn 0155-24 81 84

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter