Hemlöshet

Här ser du hur du söker akut hjälp för att få tak över huvudet. Du kan också läsa om det planerade härbärget och hur kommunens socialtjänst jobbar för att stötta personer som har svårt att behålla sin bostad. 

Saknar du någonstans att sova inomhus?

Har du missbruksproblem är du välkommen till kommunens akut- och utredningsboende Röda villan. Här erbjuds en stabil boendesituation och stöd att börja arbetet mot ett drogfritt liv.

För andra grupper kan socialtjänsten ge ut pengar (ekonomiskt bistånd) för att ta in enstaka nätter på vandrarhem eller hotell. 

  • Börja med att kontakta socialtjänstens Vuxenenhet på Västra Kvarngatan 42 i Nyköping.
    Tfn 0155-24 81 84. 

EU-medborgare kan också vända sig till Vuxenenheten för akut bistånd.

Härbärge beräknas öppna hösten 2019

Personer utan bostad som inte är inskrivna hos socialtjänsten har idag inte möjlighet att få tak över huvudet. Ett härbärge kommer därför att öppna i samarbete mellan Nyköpings kommun och Stadsmissionen. Målsättningen är att verksamheten kan öppna hösten 2019. 

Stadsmissionen kommer att driva härbärget och kommunen står för en del av kostnaden. När kommunen tidigare haft ett härbärge i egen regi har få personer sökt sig dit. En förklaring är att verksamheten varit mer ett första steg in i missbruksvården än ett härbärge. 

Fördelen med att en ideell aktör driver härbärget är att de kan etablera kontakt med personer i ett tidigare skede och rikta sig till en bredare målgrupp.

Hemlöshet i Nyköpings kommun

Antalet hemlösa i Nyköpings kommun har ökat under de senaste tre åren till följd av bostadsbristen. 

Kommunens senaste kartläggning som gjordes i mars 2018 visade att 355 personer är hemlösa och 13 personer har sovit utomhus eller i offentliga utrymmen minst en natt under mätperioden.

Läs hela kartläggningen i kallelsen till Socialnämndens sammanträde i juni 2018.

Förebyggande arbete

Nya bostäder byggs och socialtjänsten når och stöttar allt fler via förebyggande arbete som skuldsanering och vräkningsprevention. Via kontakter med hyresvärdar får socialtjänsten snabbt information om hyresskulder och går in med stöd för att undvika vräkning. 

Missbruksvården utökas med fler boendeformer, det nyaste är akut- och utredningsboendet Röda villan. Här kan personer med missbruk att få en stabil boendesituation och stöd att börja arbetet mot ett drogfritt liv.

 

Kontakta oss

Socialnämnden

Nämndansvarig tjänsteman
Anna Ulf
0155-24 83 47
anna.ulf@nykoping.se

Socialtjänsten

Vuxenenheten
Socialtjänsten i Nyköpings kommun
Västra Kvarngatan 42 i Nyköping
Tfn 0155-24 81 84

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: