Tandvård

Äldre och funktionshindrade som har omfattande omvårdnadsbehov kan ha rätt till tandvård inom ramen för landstingets  hälso-och sjukvårdstaxa.

Kommunen har ett samarbete med Region Sörmlands Tandvårdsstödet. Det innebär att vissa äldre och funktionshindrade erbjuds avgiftsfri uppsökande verksamhet samt nödvändig tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård behöver man ha ett intyg om nödvändig tandvård som kan skrivas av kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården eller särskilt boende

Vid munhälsobedömningen ska någon av ansvarig vårdpersonal/anhörig vårdare vara med för att få information och instruktioner i hur daglig munvård ska ges samt information om allmänstatus.

Folktandvården erbjuder även en kostnadsfri utbildning i munvård till all omvårdnadspersonal i kommunen, en gång per år. 

 

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tarja Viitanen

0155-45 77 27

tarja.viitanen@nykoping.se 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny