Hemsjukvård för tillfälliga besökare

Planerar du för en tillfällig vistelse i Nyköping och är i behov av hemsjukvård, till exempel få hjälp med att dela din medicin, att lägga om sår eller andra insatser som din sjuksköterska gör i din hemkommun? Ta kontakt med din handläggare i din hemkommun och meddela oss minst fyra veckor innan du kommer.

För att vi ska kunna planera ditt besök på bästa sätt behöver vi få information om din vistelse minst fyra veckor innan du kommer. Om du väljer att förlänga din vistelse behöver vi få även denna information minst fyra veckor i förväg. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna planera för den hjälp du behöver.

Ta kontakt med din sjuksköterska i din hemkommun. Det är sjuksköterskan i din hemkommun som ansvarar för att planera och ordna med dina hälso- och sjukvårdsinsatser och hjälpmedel under din vistelse i Nyköping.

Ta med dina hjälpmedel

De hjälpmedel, till exempel rullstol och rollator, som du behöver under din vistelse i Nyköping ska du ta med dig. Förbrukningsmaterial som handskar, omläggningsmaterial och blöjor får du ta med hemifrån om du har behov av detta. I de fall personlyft behöver användas tas personligt utprovad lyftsele med till Nyköping.

Inträffar en händelse som gör att du behöver vistas akut på sjukhus är det din hemkommun som står för kostnaderna.

Ansökan

En ansökan måste göras för att vi ska kunna utföra de hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs under din vistelse här. Kontakta sjuksköterska i din hemkommun för att få information om hur du ansöker.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

regdso@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: