Meny

Avgifter

Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 487 kronor per månad samt 162 kronor för förbandsmaterial. 

Avgiften ingår i maxtaxan för den som har hemtjänst. 

Maxtaxan, som beslutas av riksdagen, är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på särskilt boende eller hemtjänst. För 2019 är maxtaxan 2 089 kr per månad.

Patientavgiften för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är 165 kronor, för den som inte är inskriven i hemsjukvården.

Du betalar max en avgift per dag.

Betalningsskyldighet gäller från och med 1 januari det år patienten fyller 20 år.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: