Avgifter

Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 477 kronor per månad samt 159 kronor för förbandsmaterial. Avgiften ingår i maxtaxan.

Maxtaxan, som beslutas av riksdagen, är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på särskilt boende eller hemtjänst. För 2018 är maxtaxan 2 044 kr per månad.

Patientavgiften för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är 162 kronor.

Du betalar max en avgift per dag.

Inga avgifter tas ut för barn och ungdomar. Betalningsskyldighet gäller från och med 1 januari det år patienten fyller 20 år.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: