Meny

Avgifter hälso- och sjukvård

Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 511 kronor per månad samt 170 kronor för förbandsmaterial. 

Avgiften ingår i maxtaxan för den som har hemtjänst. 

Maxtaxan, som beslutas av riksdagen, är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på särskilt boende eller hemtjänst. För 2020 är maxtaxan 2 125 kr per månad.

Patientavgiften för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är 174 kronor, för den som inte är inskriven i hemsjukvården.

Du betalar max en avgift per dag.

Betalningsskyldighet gäller från och med 1 januari det år patienten fyller 20 år.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: