Meny

Stöd till barn och unga

Du som har en funktionsnedsättning och har rätt till hjälp enligt LSS, kan ansöka om korttidstillsyn, korttidsvistelse och lägerverksamhet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du erbjuds att vara på  korttidshem, hos stödfamilj eller lägerverksamhet.

Korttidstillsyn är en fortsättning på skolans fritidsverksamhet och kan erbjudas skolungdom över 12 år. Tillsynen erbjuds i anslutning till skoldagar samt under lov när föräldrar arbetar eller studerar.

Lägerverksamhet anordnar kommunen varje sommar och är till för dig som är mellan 12 och 17 år.

Ansöka

Läs mer om hur du ansöker här. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: