Meny

Boendestöd

Boendestöd underlättar det dagliga livet för dig med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boendestöd kan du få där du är bosatt, till exempel hemma hos dina föräldrar eller i egen lägenhet.

Vad är boendestöd?

Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Det liknar coachning. Boendestödjaren kommer hem till dig och kan stötta dig i att planera och strukturera din vardag samt vara ett stöd för dig i praktiska vardagssysslor.

Boendestödjarens uppgift är att stödja dig med det du inte kan eller tycker är svårt att göra. Målet är att du så småningom ska klara av att bo självständigt utan stöd.

Du kan även få boendestöd om du bor hemma och är vuxen. Boendestödet kan då fungera som anhörigstöd och avlastning och vara en del i planeringen inför att flytta hemifrån.

Ansök om boendestöd

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov. Handläggaren gör en bedömning och fattar ett beslut som skickas till dig med posten.

Handläggaren kan hjälpa dig med ansökan.

Fyll gärna i en ansökningsblankett innan du kontaktar oss.

Några exempel på vad boendestöd kan vara

  • Stöd när du sköter hushållets sysslor, till exempel städning, tvätt, handla och att laga mat.
  • Stöd när du stiger upp och går till sängs eller när du ska äta, duscha och byta kläder.
  • Stöd i att bygga upp sociala kontakter.
  • Stöd när du ska besöka läkare eller olika myndigheter. 

Vi anpassar ditt boendestöd efter dina behov och det kan variera från stöd någon gång per vecka till flera gånger om dagen. Boendestödjarna arbetar alltid för att du ska utvecklas personligt och socialt.

Vem kan få boendestöd?

Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att klara vardagen kan ansöka om boendestöd.

Vad kostar boendestöd?

Kostnaden grundar sig på din inkomst och gällande maxtaxa. Läs mer om avgifter här.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

E-post regdso@nykoping.se

Telefonnummer till handläggare

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter