Meny

Avgifter inom funktionsnedsättning

Här kan du läsa om vad olika insatser till personer med funktionsnedsättning kostar.

Kommunerna i Sörmland har gemensamma avgifter för flera insatser. Avgifterna påverkas av nationella beslut och av kommunens taxor/avgifter och de ändras varje år.

Avgiftsbeslut

När du beviljats en insats gör kommunen en beräkning och fattar beslut om avgift. Du får skriftligt besked (avgiftsbeslut) om vilken avgift du ska betala och information om hur avgiften räknats fram.

Hur beräknas avgiften?

När du beviljats en insats räknas din avgift ut så här; vi börjar med din inkomst, det vill säga din lön, pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster. Har du bostadstillägg lägger vi till den summan. Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad. Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som är nationellt beslutat, och ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme som betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen.

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år. Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på exempelvis boende eller boendestöd. För 2021 är maxtaxan 2 139 kr per månad.

Exempel

Nedan ser du ett exempel på en avgiftsberäkning för en ensamstående person under 60 år som har boendestöd:

12 000kr = den aktuella inkomsten per månad, inklusive ev.  bostadstillägg.

- 5 500 kr, summan för hyra/boendekostnad per månad dras bort från beloppet.

- 5 911 kr, summan för levnadskostnader per månad dras bort från  beloppet.

______________________________________________________

= 589  kronor blir avgiften per månad för boendestöd

Överklagan

Avgifter, förbehållsbelopp och inkomster kan överklagas enligt 16 kap. § 3 socialtjänstlagen. Information finns på beslutsmeddelandet som du får från kommunen.

Kommunens hälso- och sjukvård

Besök av kommunens distriktssköterska kostar 182 kronor. Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 537 kr per månad samt 179 kr för förbandsmaterial. Avgiften ingår i maxtaxan.

Avgift för kost

Hemlevererat huvudmål (matlåda) kostar per person för ett 7-dagars abonnemang 954 kronor per månad och för 5-dagars abonnemang 682 kronor per månad. Mat på gruppboende, med kostabonnemang, kostar per person 3 609 kronor per månad.

Avbokning av insatser ger del av avgiften tillbaka

Om du av något skäl tillfälligt inte vill ha din insats utförd måste du avboka. Du får då en del av avgiften tillbaka. Avbokning görs på särskild blankett som lämnas till personalen senast 5 dagar i förväg.

Avboka hemtjänst, städ/tvätt/inköp

Avboka boendestöd 

Vart vänder jag mig?

Upplysningar lämnas av kommunens avgiftshandläggare, tfn växel 0155-24 80 00.

Kontakta oss

Social omsorg

Avgiftshandläggare 

0155-24 80 00
myndighetsfunktionen@nykoping.se

Information om avgiftsystemet

Nämndansvarig tjänsteman, Vård- och omsorgsnämnden

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter