Meny

A-cra

A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är en behandling för ungdomar som har problem med alkohol eller narkotika.

I behandlingen jobbar vi med att kartlägga drogbeteenden och drogfria beteenden samt med att stödja ungdomen i vad individen ska göra i stället, när drogen tas bort.

Behandlingen baseras på inlärningsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Skalor och uppföljning

I behandlingen används skalor som visar hur nöjd individen är med olika områden i livet och hur det förändras under behandlingens gång.

Vi arbetar med tydliga och uppföljningsbara behandlingsmål och tränar på olika saker såsom att tacka nej till droger, att kommunicera och att lösa problem.

Individuella träffar

A-CRA ges under en 3-månaders period och vi har då individuella träffar med ungdomen. Under behandlingen träffar vårdnadshavarna också den som är behandlare vid vissa tillfällen, både med och utan ungdomen.

A-CRA rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid missbruk eller beroende.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: