Meny

MI Motiverande samtal

Motiverande samtal – MI är evidensbaserade, professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. 

Förändringen kan handla om att ändra beteende och levnadsvanor, tankesätt och inställning, att ta beslut och att välja väg i livet. Förändringen kan också handla om att fortsätta med och stabilisera något som man tidigare inte kunnat upprätthålla.

MI-samtal fokuserar på en speciell form av motivation – förändringsmotivation – som i empatisk och lyhörd dialog hämtas fram, förädlas och förankras.

Motiverande samtal – MI bygger på principer som hämtats från socialpsykologi och inlärningspsykologi.

Rötterna finns i humanistisk psykologi vilket innebär att man i MI respekterar rätten att vara ambivalent, samtidigt som man ansvarsfullt fokuserar på vägval och beslut. Tvekan, tvivel och osäkerhet ses som möjliga tillgångar och resurser på vägen till förändring.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: