Meny

Medling

Medling är till för dig som har begått eller blivit utsatt för brott som till exempel rån, stöld, inbrott eller misshandel.

Medlingens grundtanke är att ett möte ska äga rum mellan den unga person, upp till 21 år, som begått ett brott och den person som drabbades av det. Mötet sker tillsammans med en neutral medlare från socialtjänstens ungdomsstödjare.

Medling är frivilligt

Medling är frivilligt och ska gynna båda parter. Genom att tala om det som hänt ska det minska de negativa följderna av brottet.

Varför medling?

Den som begått brottet får möjlighet till ökad insikt om konsekvenserna. Många har också ett behov av att be om ursäkt. För brottsoffret kan det vara viktigt att få beskriva sin upplevelse av det som hänt. Dessutom finns det ofta många frågor som ”varför just jag?”.

Avtal om gottgörelse

Parterna kan, med hjälp av medlaren, komma fram till ett avtal om gottgörelse för den drabbade.

Är du intresserad av medling?

Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, socialsekreterare eller genom att kontakta ungdomsstödjarna.

Medlingsverksamheten i Nyköping drivs inom socialtjänstens förebyggande enhet i samarbete med polis och åklagare.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Ungdomsstödjare

ungdomsstodjare@nykoping.se

Samordnare
Anna Lundin
073-412 16 63
anna.lundin@nykoping.se

Ungdomsstödjare
Caroline Odelstad Ålund
073-662 22 64
caroline.odelstad.alund@nykoping.se

Benjamin Moradimansour
073-412 16 05
benjamin.moradimansour@nykoping.se

Maja (Maria) Ulvenhag
073 – 773 73 92
maria.ulvenhag@nykoping.se

Lina–lea Zimmerman
073–412 14 72
lina.zimmerman@nykoping.se

Enhetschef
Henrika Lundberg
0155-24 80 58
henrika.lundberg@nykoping.se  

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: