Alkohol, droger och kriminalitet

Du som är upp till 20 år och har problem med alkohol, narkotika och kriminalitet kan vända dig till Öppenvård ungdom, utan att du har fått en insats.

Hos Öppenvård ungdom kan du få:

 • Information
 • Råd och stöd
 • Behandling

Du som är vårdnadshavare och är orolig för att ditt barn kanske har bekymmer med alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta oss. 

Om det i våra samtal visar sig att det behövs en behandlingsinsats, förmedlar vi kontakt till socialsekreterare som fattar ett sådant beslut. Därefter gör vi tillsammans med dig och dina föräldrar/vårdnadshavare en plan för vilken behandling du behöver och hur den ska genomföras.

Den som är över 20 år och har problem med alkohol och droger kan få stöd och hjälp via kommunens vuxenenhet

Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoderna vi använder följer nationella riktlinjer och utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT):

Samarbete

Ungdomsbehandlarna samarbetar, vid samtycke, med hälso- och sjukvården, framförallt med BUP (Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen). 

Stöd för ungdomar med kriminella riskbeteenden

I Nyköping finns det möjlighet för ungdomar med kriminellt riskbeteende och deras föräldrar/vårdnadshavare att få stöd genom social insatsgrupp (SIG).

Syftet med SIG är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan skola, polis och socialtjänst som kan ge hjälp och stöd för en bättre framtid.

SIG är till för ungdomar som är 13-17 år och som har problem med några av följande punkter:

 • Begår brott i tidig ålder
 • Begår brott med andra
 • Använder droger eller alkohol
 • Presterar dåligt i skolan och skolkar
 • Tidigt uppvisande av olika normbrytande beteende
 • Uppvisar flera riskfaktorer samtidigt

Så går det till:

 • En SIG-samordnare träffar ungdom och förälder för ett första samtal.
 • Om alla parter är överrens om att en insats behövs tas ärendet upp för godkännande i en beredningsgrupp. 
 • Därefter startar en insats där du som förälder/vårdnadshavare får hjälp att samordna kontakter genom SIG-samordnare.
 • För att sociala insatsgruppen ska kunna stödja och dela information med varandra krävs ett samtycke från både ungdom och förälder/vårdnadshavare. Det krävs såklart också att det finns motivation och vilja hos ungdomen att bryta sitt beteende.

Läs också mer om SIG på polisens webbplats. 

Utsatt för kriminalitet

Har du blivit utsatt för kriminalitet? Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats om vilket stöd som finns att få. 

Vi har tystnadsplikt

Vi som jobbar har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det innebär att det du berättar för oss stannar hos oss så länge vi inte misstänker att någon far illa. Då måste vi göra en anmälan till våra handläggare. När vi gör en anmälan berättar vi för den det berör i den mån vi kan.

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Ungdomsstödjare

I Nyköpings kommun finns också ungdomsstödjarna, ett socialt stöd för dig som är mellan tio och tjugo år gammal och vuxna i din närhet. Till ungdomsstödjarna kan du vända dig med både stora och små problem. 

 

HBTQ-cert_webbstorlek.jpg

 

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten utanför kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

Öppenvård ungdom

Ungdomsbehandlare

 • Cecilia Brkic
 • Maja Anderberg
 • Anna Behm
 • Klas Palm

oppenvardungdom@nykoping.se
0155-24 78 20
Om vi inte svarar tala in ett meddelande så ringer vi upp.

Samordnare 
Anna Lundin
073-412 16 63
anna.lundin@nykoping.se

Sociala insatsgruppen (SIG)
073-412 16 63

Enhetschef
Henrika Lundberg
0155-24 80 58
henrika.lundberg@nykoping.se  

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny