Meny

Stöd till barn och ungdom

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen. 

Vi hjälper dig utifrån dina behov och din situation. Vi har tystnadsplikt.

Till ungdomsstödjare kan du som är mellan 10 och 20 år gammal vända dig med både små och stora problem. Läs mer på webbsidan om ungdomsstödjarna.

Öppenvård ungdom är till för dig upp till 20 år som har problem med alkohol narkotika eller droger eller har riskerar att hamna i kriminalitet. 

På webbsidan Mår du dåligt har vi samla information till dig som av olika anledningar inte mår bra. Här finns tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. 

Cumulus är en verksamhet för barn och ungdomar som varit med om svårigheter i familjen.

Barnahus Nyköping är till för barn upp till 18 år som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott. 

På Familjecentralerna finns öppna förskolan och möjligheta att prata med kurator, för dig som har barn upp till 12 år. 

 

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: