Orosanmälan - misstanke om barn som far illa

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn upp till 18 år får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns. Du kan göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Orosanmälan

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa?

Ring oss!

0155-45 77 14

Eller skicka via mejl barnochungdomsenheten@nykoping.se

Privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd.

Som privatperson kan du också anmäla oro via denna blankett

Hit skickas ifyllda blanketter

Nyköpings kommun
Division Social omsorg
Östra Trädgårdsgatan 2
611 34 Nyköping 

Eller skicka via mejl barnochungdomsenheten@nykoping.se

Du som arbetar med barn och ungdomar 

Du som arbetar i förskola eller skola kan också anmäla oro via denna blankett. 

Skicka blanketten till ovan adress eller mejladress.

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. 

Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och vårdcentraler har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn.

Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa – du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder.

Läs mer här om vad som händer efter en orosanmälan. 

Film som förklarar orosanmälan: 

Kontakta oss

Social omsorg

Behöver du hjälp efter kontorstid
ring Social beredskap
073-773 72 73 

Misstänker du att barn eller ungdomar far illa?
Ring: 0155-45 77 14
måndag, tisdag, torsdag kl 8-17
onsdag kl 8-18, fredag kl 8-16
Lunchstängt mellan 12.00-13.00

barnochungdomsenheten@nykoping.se

Barn- och ungdomsenheten

Enhetschef
Gabriel Billing
gabriel.billing@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: