Svårt att läsa och skriva - Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Det är många gånger ärftligt och svårigheterna upptäcks ofta när man är liten.

Om man har dyslexi kan man inte helt bli av med sina besvär. Även om det kan vara jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika fort och lätt som andra, kan de flesta minska sina problem med olika hjälpmedel.

Läs mer om dyslexi på 1177 Vårdguiden.

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller någon annan som jobbar på din skola

Elevhälsan och resursteamet

Din vårdcentral

Mer information

Söka vård hos Region Sörmland

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

BRIS - Barnens hjälptelefon

BRIS - Vuxentelefon om barn

Jourhavande kompis

Öppna sidomeny