Riskbruk och missbruk

De flesta vet att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att det finns risker med att använda dem, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.

Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla. Det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Läs mer om riskbruk och missbruk, alkohol och droger på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

Din vårdcentral

Cumulus - för dig som har problem med alkohol och droger i familjen

Ungdomsstöjdarna - för dig som är mellan tio och tjugo år. Med ungdomsstödjarna kan du prata om saker som du mår dåligt av eller om du är orolig för någon annan.

Öppenvård ungdom - för dig upp till 20 år som har problem med alkohol eller narkotika. Hit kan du vända dig för att få råd och stöd och behandling

Familjestöd 

Mottagningsgruppen för missbruk och beroende 

Mer information

Söka vård hos Region Sörmland

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

BRIS - Barnens hjälptelefon

BRIS - Vuxentelefon om barn

Jourhavande kompis

Öppna sidomeny