Oro

Att vara orolig ibland hör till livet, oavsett hur gammal man är. Olika saker oroar olika människor och en del oroar sig mer än andra.

Ibland vet man orsaken till att man är orolig men ibland vet man inte riktigt varför man är orolig.

Läs mer om att vara orolig på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller någon annan som jobbar på din skola.

Elevhälsan och resursteamet

Barn- och ungdomsenheten

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (killar upp till 23 år): Ungdomsmottagningen i Nyköping (NUM)

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Mer information

Söka vård hos Region Sörmland

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

BRIS - Barnens hjälptelefon

BRIS - Vuxentelefon om barn

Jourhavande kompis

 

Öppna sidomeny