Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande.

Det kan vara saker som man levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat. Det kan till exempel vara  en svår olycka, ett rån, ett överfall, ett dödsfall, en naturkatastrof eller en våldtäkt.

Läs mer om att hamna i kris på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller annan personal som jobbar på din skola. 

Elevhälsan och resursteamet

Barn- och ungdomsenheten

För barn 0-6 år: Barnavårdscentralen (BVC)

För barn och unga 6-18 år: Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

För ungdomar 13 till 20 år (tjejer) och 23 år (killar): Ungdomsmottagningen i Nyköping (NUM)

Är du vuxen, över 18 år, vänd dig till din vårdcentral.

Mer information

Söka vård hos Region Sörmland

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

BRIS - Barnens hjälptelefon

BRIS - Vuxentelefon om barn

Jourhavande kompis

Öppna sidomeny