Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskild hjälp och stöd för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället om behov finns.

Läs mer om funktionsnedsättning på 1177 Vårdguiden.

Få hjälp hos

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator, rektor eller någon annan som jobbar på din skola.

Elevhälsan och resursteamet

Habiliteringsverksamheten 

Handläggare i Nyköpings kommun kan hjälpa dig och din förälder att ansöka om stöd

Mer information

Söka vård hos Region Sörmland

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

BRIS - Barnens hjälptelefon

BRIS - Vuxentelefon om barn

Jourhavande kompis

 

Öppna sidomeny