Aspergers syndrom och autism

Aspergers syndrom och autism är så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Om Aspergers syndrom

Aspergers syndrom påverkar bland annat hur man förstår andra och det tar mycket energi att sortera intryck. Man brukar må bra av tydlig information och förberedelser för det som ska hända.

Aspergers syndrom brukar också göra att man är bra på att lära sig mycket om sånt man är intresserad av.

Aspergers syndrom har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom.

Läs mer om Aspergers syndrom på 1177 Vårdguiden.

Om autism

Autism är en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsade intressen och beteenden.

Orsakerna till autism är inte helt kända, men troligen bidrar flera olika biologiska faktorer, bland annat genetiska till att man får autism.

Det är vanligast att man får diagnos som barn, men ibland kan man genomgå utredning och få diagnos som vuxen.

Läs mer om autism på 1177 Vårdguiden.

Få hjälp hos

Habiliteringsverksamheten

Personlig berättelse

För Marie var det positivt att få diagnos

Mer information

Tips från unga med asperger

Söka vård hos Region Sörmland

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

BRIS - Barnens hjälptelefon

BRIS - Vuxentelefon om barn

Jourhavande kompis

Öppna sidomeny