Brandkärrs familjecentral

Brandkärrs familjecentral är en mötesplats där barnet står i centrum och är öppen för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-12 år.

Tyck om oss

Vi på familjecentralen i Brandkärr uppskattar om du som besökt familjecentralen under höst- eller vårtermin 2018/2019 vill ta några minuter för att fylla i en enkät och lämna dina synpunkter på vår verksamhet.

Fyll i enkäten här

Under samma tak erbjuder vi barnfamiljer:

  • Öppen förskola - familjer med barn 0-6 år är välkomna. I öppna förskolan träffar ni förskollärare, kan umgås med andra barn och föräldrar och utbyta erfarenheter. Det finns plats för lek, sång, skapande och samtal. Fika finns till självkostnadspris.
  • Råd och stödsamtal med våra kuratorer - föräldrar med barn 0-12 år är välkomna att boka tid för enskilt samtal med oss
  • Barnavårdscentral  - bokade besök måndag till fredag
  • Barnmorskemottagning - bokade besök måndag till torsdag

Öppettider på öppna förskolan

Måndag 
Kl 9-12 (0-6 år)
Tisdag
Kl 9-12 (0-6 år)
Kl 13-16 (Babyöppet 0-12 månader)
Onsdag
Kl 9-12 (0-6 år)
Torsdag
Kl 13-16 (0-6 år)
Fredag
Kl 9-12 (0-6 år)

Sångstunder: förmiddag kl 10, eftermiddag kl 14
Fika: förmiddag kl 10.30 - 11.30, eftermiddag kl 14.30 - 15.30

Avvikande öppettider

torsdag 18 april stängt
tisdag 7 maj stängt
onsdag 8 maj stängt
onsdag 22 maj stängt
fredag 31 maj stängt
fredag 7 juni stängt
torsdag 20 juni stängt

Spädbarnsmassage

På familjecentralen har du möjlighet att tillsammans med andra föräldrar och pedagogerna på öppna förskolan lära dig att massera ditt lilla barn. Är du intresserad ring 0155-24 84 96 för mer information.

ABC - föräldraprogram

I Nykopings kommun erbjuder vi det kostnadsfria föräldraskapsstödsprogrammet ABC (alla barn i centrum). Information om ABC hittar du på www.allabarnicentrum.se.

Anmäl ditt intresse till britta.isakson@nykoping.se eller asa.holgersson@nykoping.se

Föräldraskap i Sverige

Att vara förälder i annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. 

Föräldraskap i Sverige är träffar för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år som vill veta mer om det svenska samhället. 

Anmäl ditt intresse till britta.isakson@nykoping.se eller asa.holgersson@nykoping.se

HBTQ-certifiering

Brandkärrs familjecentral är en HBTQ-certifierad verksamhet.

HBTQ-logga

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

 

 

 

 

Kontakta oss

Social omsorg

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?
Ring social beredskap:
073-773 72 73

Brandkärrs familjecentral
Brandkärrsvägen 20
611 66 Nyköping

0155-24 84 96
oppen.fs.fc.brandkar@nykoping.se

Vi som jobbar på familjecentralen

Öppna förskolan
Annica Linden
Förskollärare/Samordnare 
0155-24 84 96
annica.linden@nykoping.se

Christina Österberg Ulvmark
Förskollärare
0155-24 84 96
christina.osterberg.ulvmark@nykoping.se

Kulturtolk
Halima Hassan
073-149 384 2
halima.hassan@nykoping.se

Kuratorer 
Britta Isakson
Socionom
0155-24 85 53
073-773 74 86
britta.isakson@nykoping.se

Åsa Holgersson
Socionom
0155-24 78 07
073-7737259 
asa.holgersson@nykoping.se 

Barnmorskemottagningen
Anki Gunnarsson
Barnmorska
0155-24 56 95 

Inga-Britt Rehn
Barnmorska
0155-24 56 95 

Barnavårdscentralen
Madeleine Alderud
BHV-sköteska
0155-24 56 95 

Anette Bernhardsson
BHV-sköteska
0155-24 73 24

Therese Röing
BHV-sköterska
0155-24 73 24 

Catrin Forsberg
BHV-sköteska
0155-22 70 50

Kristina Waldenström
BHV-sköterska
0155-24 56 96

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: