Årsräkning och redogörelse - att lämna in

Årsräkningen sammanfattar ekonomin för den person du hjälper (huvudmannen) – under året som gått. Redogörelsen är en beskrivning av vad du gjort för din huvudman under året. Här ser du instruktioner för hur du gör. 

Före den 1 mars varje år ska du lämna in årsräkning och redogörelse till Överförmyndarkontoret. I slutet på december får du information med post från oss, då är det dags att börja arbetet. I instruktionsfilmen nedan kan du se hur du upprättar en årsräkning. Har du frågor om din årsräkning så kan du kontakta oss på kontoret.(se kontaktuppgifter längre ned på sidan)

Det här behöver du göra

  1. Fyll i blanketten för årsräkning summeringsbar i Excel eller använd er av blanketten för årsräkning skrivbar i pdf med hjälp av instruktionen. Använd en blankett per person som du hjälper. 
  2. Samla ihop bilagorna som nämns i instruktionen, exempelvis kontoutdrag. OBS! Efter granskning av din årsräkning kommer kontoret skicka tillbaka ALLA bilagor till dig. Du väljer själv om du vill skicka in bilagorna i original eller i kopior.
  3. Fyll i blanketten för redogörelse som beskriver vad du gjort under året. Kom ihåg att fylla i om du vill ha arvode eller inte (kryssa i JA eller NEJ) på blanketten för redogörelse.
  4. Har du rest i samband med uppdraget - fyll i blanketten resejournal.
  5. Lägg allt i ett kuvert per person du hjälper – märk kuvertet "Årsräkning"
  6. Skicka med posten till: Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd, 611 83 Nyköping. Du kan också lämna kuvertet hos Kommunservice i Stadshuset i Nyköping

Obs! Lämna in årsräkningen och redogörelse senast 1 mars.

Fler frågor och svar om att vara god man och förvaltare.

Utbildning

 

Frågor och svar

Jag använder ett eget dataprogram eller egna blanketter – går det bra?

Ja, men kontrollera att du får med alla delar som nämns i instruktionen till årsräkningen.

Jag är god man/förmyndare/förvaltare för flera personer – var hittar jag fler blanketter för årsräkning?

På nykoping.se, hos Kommunservice i Stadshuset i Nyköping eller Kommuncenter på Koordinaten i Oxelösund. Du kan också kontakta oss på Överförmyndarkontoret.

Jag vill fylla i blanketten digitalt - hur gör jag

Blanketten är en ifyllnadsbar pdf eller så finns det en i excel på nykoping.se.

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Telefon: 0155-24 87 00

Telefontid: Måndag - Fredag kl. 10-12.

overformyndaren@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny