Meny

Årsräkning och redogörelse - att lämna in

Årsräkningen sammanfattar ekonomin för den person du hjälper (huvudmannen) – under året som gått. Redogörelsen är en beskrivning av vad du gjort för din huvudman under året. Här ser du instruktioner för hur du gör. 

Den 1 mars varje år ska du lämna in årsräkning och redogörelse till Överförmyndarkontoret. I januari får du information med post från oss, då är det dags att börja arbetet. I november bjuder vi in till utbildning, främst för dig som är ny. Inbjudan kommer via mail. 

Det här behöver du göra:

  1. Fyll i blanketten för årsräkning med hjälp av instruktionen. En blankett per person som du hjälper.
  2. Samla ihop bilagorna som nämns i instruktionen, exempelvis kontoutdrag.
  3. Fyll i blanketten för redogörelse som beskriver vad du gjort under året.
  4. Har du rest i samband med uppdraget - fyll i blanketten resejournal.
  5. Kom ihåg att fylla i om du vill ha arvode eller inte (kryssa i JA eller NEJ).
  6. Lägg allt i ett kuvert per person du hjälper – märk kuvertet "Årsräkning"
  7. Skicka med posten till: Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd, 611 83 Nyköping. Du kan också lämna kuvertet hos Kommunservice i Stadshuset i Nyköping

Obs! Lämna in årsräkningen och redogörelse senast 1 mars.

Frågor & svar

  1. Jag använder ett eget dataprogram eller egna blanketter – går det bra? Ja, men kontrollera att du får med alla delar som nämns i instruktionen till årsräkningen.
  2. Jag är god man/förmyndare/förvaltare för flera personer – var hittar jag fler blanketter för årsräkning? På nykoping.se, hos Kommunservice i Stadshuset i Nyköping eller Kommuncenter på Koordinaten i Oxelösund. Du kan också kontakta oss på Överförmyndarkontoret.
  3. Jag vill fylla i blanketten digitalt - hur gör jag? Du hittar en ifyllningsbar blankett på nykoping.se.

Fler frågor och svar om årsräkning.

Utbildning och drop-in

Under november bjuder vi in till utbildning i hur du gör årsräkning och redogörelse. Delar i årsräkningen kan vara svåra. Vår erfarenhet är att många årsräkningar behöver kompletteras och arbetas med i efterhand. Det tar tid för både dig och oss. På utbildningen är inga frågor dumma, vi går igenom de lite knepigare delarna.

Vi bjuder också in till drop-in-tillfällen i början av året då du kan komma förbi Stadshuset och få svar på kortare frågor. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: