Information till gode män och förvaltare

Underrubrik saknas

Utbildningar

Vi på överförmyndarkontoret erbjuder våra gode män och förvaltare grundutbildning och årsräkningsutbildning. Vi håller även i informationsträffar för personer som vill bli god man eller förvaltare.

Grundutbildning

Gruntutbildningen ger en övergripande introduktion av uppdraget. Vi går igenom skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap och vi reder också ut de olika begreppen kring att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Information om när och hur du anmäler dig till denna utbildnng läggs ut här.

Årsräkningsutbildning

Vi erbjuder årsräkningsutbildning under hösten. Vårt mål är att du lämnar kursen med en trygghet i hur du ska göra årsräkningen. På årsräkningsutbildningen lär vid dig:

  • Vad årsräkningen ska innehålla
  • Hur du förbereder dig
  • Hur du gör en årsräkning (vi går igenom stegen tillsammans)

Information om när och hur du anmäler dig till denna utbildnng läggs ut här.

Vi på Överförmyndarkontoret svarar gärna på dina frågor.

När krävs Överförmyndarnämndens samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens samtycke

Samtycke krävs framförallt vid följande åtgärder:

  • uttag från överförmyndrspärrat konto
  • placering av huvudmannens pengar i aktier, kapital och pensionsförsäkring och andra placeringsformer
  • försäljning eller köp av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • arvskifte, bodelning och ingående av avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo
  • upptagande av lån för huvudmannen
  • utlånande av lån från huvudmannen

Det är viktigt att du kontaktar överförmyndarkontoret om samtycke krävs.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Som god man eller förvaltare kan du också bli medlem i Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare  som bland annat erbjuder utbyte med andra gode män och förvaltare. Föreningen anordnar också föredrag och andra träffar.

Till din hjälp finns också Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Kontakta oss

Kontakta oss

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

overformyndaren@nykoping.se

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Telefon växel 0155-24 80 00

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0155-24 87 00

Fax 0155-26 78 08

 

Besök

Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny