Meny

För gode män och förvaltare

Här finns information till dig som är god man eller förvaltare.

Vi på Överförmyndarkontoret svarar gärna på dina frågor. Vi ordnar utbildning i att vara god man och förvaltare samt i hur du gör din årsräkning.

Du kan också bli medlem i Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare  som bland annat erbjuder utbyte med andra gode män och förvaltare. Föreningen anordnar också föredrag och andra träffar. Till din hjälp finns också Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare.

 

Information om våren 2020

Utifrån rådande omständigheter kring Coronaviruset så har vi beslutat att ställa in de föreläsningar och utbildningar som skulle äga rum under våren för er som är gode män och förvaltare. Förhoppningen är att vi ska kunna ha dessa föreläsningar och utbildningar under hösten istället och återkommer längre fram kring detta.

Vi kommer att ta emot besök om det är absolut nödvändigt men hänvisar er till att första hand kontakta oss via telefon eller mail. Vårt gruppnummer är 0155-24 87 00 och vår gruppmail är overformyndaren@nykoping.se

När det gäller grundutbildning för er som är nya gode män och förvaltare så var planen att dessa skulle hållas i maj men så kommer det inte att bli. Vi kommer istället hänvisa er till att läsa handboken ”God man och förvaltare” av Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt som ni ska ha fått hemskickad till er när ni blev god man/förvaltare. I den boken finns det även en kod på insidan som ger er möjlighet att gå en webbaserad grundutbildning. Vi rekommenderar er att gå denna webbutbildning. Har du som är ny god man/förvaltare inte fått denna bok så kontakta oss.

Eftersom vi inte vet hur detta kommer att utveckla sig och påverka vårt samhälle och vår verksamhet så vill vi upplysa er om några saker.

  • Se till att huvudmannen har tillräckligt med pengar på transaktionskontot så att ni kan hantera huvudmannens ekonomi under en tid framöver. Behöver ni ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto så fyller ni i ansökan som finns på följande länk https://nykoping.se/arkiv/etjanster/god-man-uttag-fran-sparrat-konto-eller-omplacering-av-tillgangar---ansokan

  • Besök inte era huvudmän om det inte är absolut nödvändigt. De flesta särskilda boenden inom kommunerna har besöksförbud och likaså inom vården.

  • Kontanthantering vill vi att ni undviker i största möjliga mån. En del banker har gått ut med att de inte kommer hantera kontanter på kontoren och hänvisar till uttagsautomater eller att man betalar med kort.

Vår verksamhet kommer troligen att påverkas av detta och vi vet inte hur bemanningen kommer att se ut framöver. Om någon i personalgruppen måste vara hemma så kommer vi behöva prioritera våra arbetsuppgifter och bara hantera det som är absolut nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Det kommer med största sannolikhet bli svårare att nå oss och handläggningstiderna kommer att förlängas.

Vi måste alla hjälpas åt kring denna extraordinära situation och vi hoppas att ni har överseende med detta.

 

Utbetalning av arvode

Om du får ett arvodesbeslut där det uppges att det är Nyköpings kommun som betalar ditt arvode, så betalas arvodet ut via Sörmlands Sparbank. Löneenheten på Nyköpings kommun har inga bank/kontonummer i sina system. Om du vill få ditt arvode utbetalt till en annan bank måste du därför själv göra ändringen hos Sörmlands Sparbank eller hos din egen bank. Ange alltid att det gäller ett lönekonto.

Om du får ett arvodesbeslut där det uppges att det är huvudmannen som ska betala ditt arvode, är det du som god man/ förvaltare som ska se till att arvodet betalas ut. Det är också din uppgift att betala skatt (30%) och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Eventuell milersättning är det ingen skatt på. Observera att alla transaktioner gällande betalning av arvode ska ske från huvudmannens konto.

För mer information om hur du gör inbetalningen till Skatteverket finner du i "Hjälpblankett för god man" (SKV 4882) som finns på Skatteverkets hemsida. Redovisning till Skatteverket görs på blanketten "Förenklad arbetsgivardeklaration" (SKV 4805).

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
Tfn växel 0155-24 80 00
Fax 0155-26 78 08
overformyndaren@nykoping.se

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12
Tfn 0155-24 87 00

Besök: 
Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarhandläggare

Jenny Jonsson
Carl-Hampus Sandén
Susanne Tenghed
Pernilla Asp

Enhetschef:
Jenny Jonsson

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: