För gode män och förvaltare

Här finns information till dig som är god man eller förvaltare.

Vi på Överförmyndarkontoret svarar gärna på dina frågor. Vi ordnar utbildning i att vara god man och förvaltare samt i hur du gör din årsräkning.

Du kan också bli medlem i Nyköping/Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare  som bland annat erbjuder utbyte med andra gode män och förvaltare. Föreningen anordnar också föredrag och andra träffar. Till din hjälp finns också Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare.

 

AKTUELLT JUST NU

Grundutbildning för gode män och förvaltare

Onsdag 10 april kl. 15.00-18.00 eller onsdag 17 april kl. 16.30-19.30

Utbildningen ger en övergripande introduktion av uppdraget och riktar sig främst till dig som är relativt ny som god man eller förvaltare.

Plats: B-salen i Stadshuset i Nyköping.

Anmälan senast 4 april till overformyndaren@nykoping.se eller på telefon 0155-24 87 00. OBS! Anmälan sker endast till ett av tillfällena.

 

Informationsträffar för gode män och förvaltare med olika externa aktörer 

Tisdag 7 maj kl. 14.00-17.00 

  •  Försäkringskassan
  • Myndighetsfunktionen Nyköpings kommun- Insatser enligt LSS & Socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättningar

Onsdag 15 maj kl. 14.00-17.00

  • Habiliteringsverksamheten Region Sörmland
  • Nyköpings kommun- Ekonomiskt bistånd
  • Nyköpings kommun- Budget & Skuldrådgivning
  • Nyköpings kommun- Missbruk & bostäder

Plats: B-salen i Stadshuset i Nyköping

Anmälan senast 4 maj till overformyndaren@nykoping.se eller på telefon 0155-24 87 00. Du kan anmäla dig till ett av tillfällena eller till båda.

 

Utbetalning av arvode

Nyköpings kommun har Sörmlands Sparbank som löneutbetalande bank. Löneenheten har inga bank/kontonummer i sina system. Om du vill få ditt arvode utbetalt till en annan bank måste du därför själv göra ändringen hos Sörmlands Sparbank eller hos din egen bank. Ange alltid att det gäller ett lönekonto.

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
Tfn växel 0155-24 80 00
Fax 0155-26 78 08
overformyndaren@nykoping.se

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12
Tfn 0155-24 87 00

Besök: 
Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarhandläggare

Jenny Jonsson
Carl-Hampus Sandén
Susanne Tenghed
Pernilla Asp

Enhetschef:
Jenny Jonsson

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: