För förmyndare

Här finns information till dig som är förmyndare.

Som vårdnadshavare företräder du oftast ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom, det kallas för att man är förmyndare. I informationen som följer kommer vi att använda ordet förmyndare. Normalt är det en eller båda föräldrarna som är barnets förmyndare. För barn som saknar föräldrar förordnar tingsrätten en person till särskild förmyndare.

Spärrat konto

Situationen att barnet har fått försäkringspengar är vanligt att vi får frågor om. Du behöver göra en ansökan om uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar - vi tar emot ansökan och fattar beslut - antingen beviljas ansökan eller avslås.

Så här gör du:

  1. Använd e-tjänsten "Ansökan om uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar", om någon av dem sökande saknar bank-id ta då kontakt med överförmyndarkontoret.
  2. Om det finns två vårdnadshavare, förmyndare eller medförmyndare ska båda signera ansökan. Om barnet är över 16 år ska han/hon också signera.
  3. Skicka in blanketten till Överförmyndarkontoret, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

Vi fattar beslut om ansökan inom en vecka och du får beslutet via post. Beslutet tar du med dig till banken när du genomför uttaget.

Förmyndare som är redovisningsskyldiga

När ett omyndigt barn får försäkringspengar/arv/gåva/skadestånd som totalt sett överstiger 8 prisbasbelopp så blir förmyndaren/förmyndarna redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. Det innebär att förmyndaren/ förmyndarna ska lämna in en förteckning från det datum som det omyndiga barnet har över 8 prisbasbelopp. Du/ni som förmyndare ska också lämna in en årsräkning senast 1 mars varje år. 

I instruktionen för hur man ska göra en årsräkning kan du/ni läsa om vad man ska tänka på och vilka underlag som ska skickas med tillsammans med årsräkningen.

 

Vanliga frågor och svar

Barnet är dödsbodelägare - det vill säga att en person barnet har rätt att ärva avlider. Hur gör jag?

Kontakta Överförmyndarkontoret direkt innan du gör något själv. Vi har information och instruktioner för just denna situation

Vad händer om jag själv och barnet ingår i samma dödsbo?

Då behöver du ansöka om att få en god man som bevakar barnets rätt i dödsboet.

Omyndiga som vill driva rörelse

Omyndiga barn som är under 16 år får inte själva driva rörelse. För omyndiga barn som har fyllt 16 år får dock förmyndaren/förmyndarna, med överförmyndarnämndens samtycke låta det omyndiga barnet bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Det krävs att förmyndaren/förmyndarna har ansökt och fått överförmyndarnämndens samtycke, förmyndaren/förmyndarna får inte bedriva en sådan rörelse för det omyndiga barnets räkning utan överförmyndarnämndens samtycke. Det finns mera information att läsa i "om omyndiga som vill bedriva rörelse". Svenska bankföreningen har också ett bra faktablad där man kan läsa om förutsättningarna för att en omyndig ska få bedriva näringsverksamhet.

Så här gör du 

  1. Skriv ut blanketten "Ansökan om tillstånd för omyndig att bedriva näringsverksamhet"
  2. Om det finns två vårdnadshavare, förmyndare eller medförmyndare ska båda signera ansökan. Då barnet är över 16 år ska han/hon också signera.
  3. Skicka in blanketten till Överförmyndarkontoret, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
Tfn växel 0155-24 80 00
Fax 0155-26 78 08
overformyndaren@nykoping.se

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12
Tfn 0155-24 87 00

Besök: 
Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarhandläggare

Jenny Jonsson
Carl-Hampus Sandén (föräldraledig)
Susanne Tenghed
Pernilla Asp (föräldraledig)
Sandra Åkerman


Administratör:
Johanna Melin

Enhetschef:
Jenny Jonsson

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny