Meny

För förmyndare

Här finns information till dig som är förmyndare.

En förmyndare företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna som är barnets förmyndare. För barn som saknar föräldrar förordnar tingsrätten en person till särskild förmyndare.

Spärrat konto

Situationen att barnet har fått försäkringspengar är vanligt att vi får frågor om. Du behöver göra en ansökan om uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar - vi tar emot ansökan och fattar beslut - antingen beviljas ansökan eller avslås.

Så här gör du:

  1. Skriv ut blanketten "Ansökan om uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar" och fyll i den.
  2. Om det finns två vårdnadshavare, förmyndare eller medförmyndare ska båda signera ansökan. Om barnet är över 16 år ska han/hon också signera.
  3. Skicka in blanketten till Överförmyndarkontoret, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

Vi fattar beslut om ansökan inom en vecka och du får beslutet via post. Beslutet tar du med dig till banken när du genomför uttaget.

Vanliga frågor och svar

  1. Barnet är dödsbodelägare - det vill säga att en person barnet har rätt att ärva avlider. Hur gör jag? Kontakta Överförmyndarkontoret direkt innan du gör något själv. Vi har information och instruktioner för just denna situation.
  2. Vad händer om jag själv och barnet ingår i samma dödsbo? Då behöver du ansöka om att få en god man som bevakar barnets rätt i dödsboet.

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
Tfn växel 0155-24 80 00
Fax 0155-26 78 08
overformyndaren@nykoping.se

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12
Tfn 0155-24 87 00

Besök: 
Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarhandläggare

Jenny Jonsson
Carl-Hampus Sandén
Susanne Tenghed
Pernilla Asp

Administratör:
Johanna Melin

Enhetschef:
Jenny Jonsson

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: