Meny

Dödsfall och begravning

I vissa fall kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall. Svenska kyrkan har det övergripande ansvaret för begravningar.

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Om den dödas tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Det är i första hand anhöriga till den avlidna som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidna saknar anhöriga går socialtjänsten in och beställer begravning hos en begravningsbyrå.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter