Anhöriggrupper

I en grupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation.

Aktuella anhöriggrupper

Anhörigcafé – grupp utan föranmälan

Välkommen att trivas i ett socialt sammanhang där du träffar andra i liknande situation. Vi ses över en fika och samtalar om det som ger glädje och kraft. Att känna att man inte är ensam och utbyta erfarenheter med varandra kan upplevas som en lättnad och tröst.

För dig som stöttar eller vårdar din partner i hemmet 

Samtal om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om kärlek, sorg, frustation. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka?

 

Min egen återhämtning

Under träffarna fokuserar vi på dig och pratar utifrån olika teman för din återhämtning och ditt mående. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar, praktiska tips och råd tillsammans med andra anhöriga.

För dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa

Under träffarna kommer vi bland annat att prata om begreppet psykisk hälsa, att stå bredvid någon med psykisk ohälsa, vad som är viktigt att tänka på, rättigheter och verktyg samt egenvård och vägen framåt.

För dig som är förälder till barn eller ungdom med NPF

Samtalsgruppen är för dig som är förälder till barn/ungdom med NPF. 

För dig som är förälder till barn eller ungdom med psykisk ohälsa

Välkommen att höra dig för att anmäla intresse att delta i nästa grupp.

En samtalsgrupp för dig som är förälder till barn/ung vuxen med psykisk ohälsa.

Tanken med samtalsgruppen är att du över en fika ska få möjlighet att träffa andra i liknande situation.

För dig som är förälder till vuxet barn med funktionsnedsättning

Samtalsgruppen är för dig som är förälder till vuxet barn med funktionsnedsättning.

För dig som är anhörig till någon med alkohol- eller narkotikamissbruk

GRUPPEN ÄR FULLSATT

Är du upptagen av tankar och oro kring någon annans missbruk av alkohol eller droger? Då är den här kursen för dig.

Digital kurs – 5 tillfällen.

Mindfulness – digital kurs, 9 tillfällen

Varmt välkommen att träna mindfulness tillsammans med oss! Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulnessövningar, inga förkunskaper krävs.

Läs mer om Anhörigstöd på nykoping.se/anhorigstod

Vad gör man in en grupp?

I en grupp träffar du andra anhöriga i liknande situation. Du kan få råd som underlättar din vardag. Vissa grupper har fokus på information och kunskap, andra har fokus på samtal och reflektion. Grupper med fokus på information och kunskap kallas anhöriggrupp. En anhöriggrupp kan exempelvis utgå från ett studiecirkelmaterial, en bok eller att gäster är inbjudna för att ge information. Samtalsgrupp har fokus på samtal och reflektion. Gruppen planerar tillsammans träffarnas innehåll.

Vem kan vara med i en grupp?

Du som hjälper och stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning (fysisk eller psykisk) är välkommen att delta.

Hur går det till?

De flesta grupper träffas fem gånger och består av 6-8 anhöriga. Samtalsledare är oftast personal från anhörigstöd, men det kan även vara någon annan.

Grupper startas vid behov och när vi har tillräckligt många deltagare. När tillräckligt många har anmält intresse får du en inbjudan med datum, tid och sista anmälningsdag. Hur lång tid det tar innan du blir erbjuden att delta i grupp ser olika ut, ibland går det fort att få ihop en grupp och ibland tar det längre tid. Du är alltid välkommen att ta kontakt med anhörigstöd för att fråga hur intresset för gruppen ser ut. 

När du anmäler dig är det viktigt för gruppen att du bedömer att du kan delta vid alla tillfällen. Vet du redan att du har annat inbokat, ber vi dig vänta till nästa omgång.

Det är kostnadsfritt att delta i gruppen. 

Intresserad av att delta i en grupp

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Anhörigstöd och berätta om dina önskemål kring grupp. Berätta även om du föredrar att delta dagtid eller kvällstid. Telefon: 0155-45 74 10, e-post: anhorigstod@nykoping.se

Just nu finns upprättade anmälningslistor till: 

Förutom de grupper som du kan läsa om ovan finns det upprättade anmälningslistor till: 

  • Samtalsgrupp för dig som står nära någon som får stöd av hemtjänst.
  • Samtalsgrupp för dig som är partner till någon som har stöd av personlig assistans. 

Andra grupper du kan anmäla dig till:

Kontakta oss

Anhörigstöd

0155-45 74 10
anhorigstod@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny