Meny

Anhöriga och frivilliga

Har du en familjemedlem eller en vän som behöver mycket stöd och hjälp från dig? Att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Här kan du läsa om det stöd som finns för dig och dina möjligheter att få kontakt med andra i din situation.

Anhörigstöd i Odd Fellowhuset

På kommunens Anhörigstöd får du kostnadsfri rådgivning och möjlighet till enskilda samtal. De ordnar också föreläsningar, tematräffar och anhöriggrupper. Anhörigstöd är öppet för alla som är över 18 år och som vårdar eller stöttar och behöver stöd för att orka med sin situation oavsett anledning.

Kommunens stöd till anhöriga

Kommunen erbjuder stöd till anhöriga. Kommunens handläggare kan också ge information om vilket stöd som finns och hjälpa dig att ansöka.

Stöd från organisationer och föreningar

Flera organisationer/föreningar arbetar också med hjälp och stöd till anhöriga:

Annat stöd

Mer information

Det finns olika organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för anhörigas organisationer eller pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder:

Kontakta oss

Anhörigstöd

0155-45 74 10
Om du inte får svar, lämna gärna ett meddelande så ringer vi upp.
anhorigstod@nykoping.se

Besöksadress:
Odd Fellows Gränd 1
611 32 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter