Frågor och svar om äldreomsorg

Här har vi samlat några vanliga frågor om äldreomsorg.

När kan jag flytta till äldreboende?

När hemtjänst och hemsjukvård inte längre ger tillräcklig trygghet och säkerhet hemma finns möjlighet att flytta till äldreboende. Du ansöker om plats på äldreboende genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Läs mer om hur du ansöker.

Vilka typer av boende finns för äldre?
I Nyköpings kommun finns två sorters särskilt boende för äldre: äldreboende och demensboende. På äldreboendet finns service och omvårdnad dygnet runt för dig som har stora hjälp- och omvårdnadsbehov. Demensboende är till för personer med utredd demenssjukdom, även där finns personal dygnet runt. Läs mer om vilka boenden som finns i kommunen.

Vem bestämmer vilken hjälp jag får?
För att få en insats till exempel äldreboende eller hemtjänst beviljad av kommunen måste du skicka in en ansökan till kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Handläggaren bedömer just dina behov och din rätt till hjälp enligt socialtjänstlagen och fattar därefter beslut om insats.

Kan man stå i kö till äldreboende (särskilt boende)
Det är dina personliga behov av vård och omsorg som avgör om du kan beviljas särskilt boende och det går därför inte att ställa sig i kö till ett äldreboende eller demensboende. Däremot kan du berätta för handläggaren om du har önskemål. Kommunen försöker alltid tillmötesgå önskemål om var man vill bo.

Vem kan få hemtjänst?
Hemtjänst är till för dig som är äldre och/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och som behöver praktisk hjälp med hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad.

Hemtjänst är ett samlingsnamn för olika insatser, till exempel hjälp med städning, tvätt, inköp och att värma och duka fram måltider. Det kan också vara personlig omvårdnad, till exempel hjälp med personlig hygien och av- och påklädning. Hemtjänstens insatser anpassas till dina behov och kan variera från hjälp någon gång per vecka till omfattande hjälp flera gånger om dagen, även på natten.

Vad kostar det?
Kommunen tar ut en omsorgsavgift för praktiskt arbete, service och omvårdnad. Vi tar också betalt för den mat som serveras och för den lägenhet eller det rum som hyrs ut. Avgiften beror på hur mycket hjälp som behövs. Läs mer om avgifter. 

Finns det fritidsaktiviteter för äldre?
Det finns ett antal verksamheter som erbjuder social samvaro, aktiviteter och funktionsträning för äldre på dagtid. Dagverksamhet arrangeras av Nyköpings kommun och dagcentraler drivs av intresseorganisationer eller pensionärerna själva. Läs mer om dagverksamhet.

Kontakta oss

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny