Meny

Avgifter

Här kan du läsa om vad olika insatser till äldre kostar. Här finns också blanketter för avbokning av insats. 

Kommunerna i Sörmland har gemensamma avgifter för flera insatser. Avgifterna påverkas av nationella beslut och av kommunens taxor/avgifter och ändras varje år.

Avgiftsbeslut

När du beviljats en insats gör kommunen en beräkning och fattar beslut om avgift. Du får skriftligt besked (avgiftsbeslut) om vilken avgift du ska betala och information om hur avgiften räknats fram.

Hur beräknas avgiften?

När du beviljats en insats räknas din avgift ut så här; vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster. Har du bostadstillägg lägger vi till den summan. Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad. Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som är nationellt beslutat, och ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme som betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen.

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år. Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på särskilt boende eller hemtjänst.

Från och med 1 mars 2019 är maxtaxan 2 089 kronor per månad.

Exempel
Nedan ser du ett exempel på en avgiftsberäkning för en ensamstående person över 61 år som har hemtjänst:

11 500 kr Man utgår ifrån aktuell inkomst per månad inklusive ev
bostadstillägg.

-5 500 kr Summan för hyra/boendekostnad per månad dras bort
från beloppet.

-5 249 kr Summan för levnadskostnader per månad dras bort från
beloppet.
______________________________________________________
751 kr Avgift per månad för hemtjänst

Överklagan

Avgifter, förbehållsbelopp och inkomster kan överklagas enligt
16 kap. § 3 socialtjänstlagen. Information finns på beslutsmeddelandet som du får från kommunen.

Kommunens hälso- och sjukvård

Besök av kommunens distriktssköterska kostar 165 kronor.

Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 487 kr per månad samt 162 kr för förbandsmaterial. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg.

Avgift för hemtjänst

Så här mycket kostar hemtjänst per timme

1 timme: 348 kr

2 timmar: 696 kr

3 timmar: 1 044 kr

4 timmar: 1 393 kr

5 timmar: 1 741 kr

6 timmar eller mer: 2 089 kr (maxavgift)

Avgift för kost

Hemlevererat mat (kallas matlåda) kostar, från och med 1 mars 2019, per person för ett 7-dagars abonnemang 866 kr per månad och för 5-dagars abonnemang 619 kr per månad.

Mat på särskilt boende (äldreboende), med kostabonnemang, kostar 3 273 kr per månad och person.

Trygghetslarm och tillsyn

Avgiften för trygghetslarm är 260 kronor i månaden. Avgiften för tillsyn är 500 kronor i månaden. 

Avbokning av insatser ger del av avgiften tillbaka
Om du av något skäl tillfälligt inte vill ha din insats utförd måste du avboka. Du får då en del av avgiften tillbaka. Avbokning görs på särskild blankett som lämnas till personalen senast 5 dagar i förväg.

Avbokning av insatser ger del av avgiften tillbaka

Om du av något skäl tillfälligt inte vill ha din insats utförd måste du avboka. Du får då en del av avgiften tillbaka. Avbokning görs på särskild blankett som lämnas till personalen senast 5 dagar i förväg.

Avbokning av vård och mat på äldreboende

Avbokning av hemtjänst, städ/tvätt/inköp

Har du frågor? 

Har du frågor om avgifter, kontakta kommunens avgifthandläggare, telefonnummer till växeln 0155-24 80 00. 

Kontakta oss

Avgiftshandläggare

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Om avgiftssystemet

Nämndansvarig tjänsteman, Vård- och omsorgsnämnden
0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: