Meny

Ansök om hjälp och stöd

Du som har en funktionsnedsättning
eller är äldre kan få stöd och hjälp
av kommunen.

Du kan få stöd och hjälp enligt två olika lagar,

Socialtjänstlagen (SoL) och
Lag om särskilt stöd och service (LSS).
Du ansöker genom att prata med en handläggare eller
skicka in en skriftlig ansökan.

Telefonnummer till handläggare 0155-24 80 00.

Ring handläggaren så skickar de rätt
ansökningsblankett till dig.

När handläggaren har fått in din ansökan
kontaktar de dig för att boka en träff.

Utredning och beslut

Handläggaren gör en utredning.
Det gör man för att kunna bestämma
om du har rätt till det stöd eller hjälp
du har ansökt om.
Handläggaren kontaktar dig när beslutet är klart.

Överklaga

Du har rätt att överklaga
om du inte får det stöd eller hjälp du begärt
eller bara får en del av det.
Det står i beslutet hur du gör för att överklaga.
Din handläggare kan också hjälpa dig.
Det är viktigt att överklaga snabbt.
Du har bara tre veckor på dig
att få in din överklagan till kommunen.
Man räknar tre veckor från den dagen du fick beslutet.
Det är gratis att överklaga.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter