Meny

Äldreboende och demensboende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende och demensboende i Nyköpings kommun. Det finns boenden i både kommunal och privat regi samt ett trygghetsboende.

Särskilt boende är till för dig som behöver mer vård och omsorg än vad hemtjänsten kan ge. För att få en lägenhet på äldreboende krävs att du har stora fysiska eller psykiska omvårdnadsbehov.

Alla som bor på äldre- eller demensboende har sin egen lägenhet i anknytning till gemensamma mat- och sällskapsrum. De boende får hjälp utifrån sina behov. På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt och det finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare.

Wifi på äldre- och demensboenden

Äldreboendena som är i kommunal regi erbjuder idag inget öppet wi-fi till sina hyresgäster.

  • Hyresgästerna kontaktar själva en internetleverantör för att beställa och koppla in eget trådlöst nätverk.
  • Besökare till boende som behöver tillgång till det trådlösa nätverket kan i de offentliga utrymmena logga in via ett gästkonto. 

Privata utförare har egna lösningar och frågor om wifi hänvisas till respektive boende. 

Vad kostar det? 

Du betalar hyra och måltider samt en vårdavgift för den hjälp och omsorg du behöver. Vårdavgiften grundar sig på din inkomst. Hyran och måltiderna har ett fast pris. Du kan också välja att betala en avgift på 130 kronor per månad för att få tillgång till vissa förbrukningsvaror; hushållspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, tvättmedel, avfallspåsar för eget bruk och lampor till fast armatur. 

Ansöka om äldre- eller demensboende

Om du är äldre och har stora omsorgsbehov kan du ansöka om särskilt boende.

Maka/make har möjlighet att vara medsökande/parboende, även om man inte har ett eget behov av äldreboende.

Det går inte att ställa sig i kö till ett äldre- eller demensboende eller välja ett specifikt boende, men du kan ha önskemål om vilket boende du vill flytta till.

Beslut

Beslut fattas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Oavsett beslut skickas det till dig per post. Du får besked om beslut inom en månad.

Om du beviljas särskilt boende blir du erbjuden en lägenhet från kommunens boendesamordnare. Du har endast rätt att tacka nej en gång till erbjudande om boende som du inte önskat. Om du tackar nej till något av de boenden du önskat kommer din ansökan att avslås och du måste ansöka igen.

Information inför flytt till särskilt boende

Här har vi samlat ihop information i ett dokument som är bra att veta inför att du eller någon anhörig ska flytta in på ett äldreboende eller särskilt boende.

Jämför äldre- och demensboende

Här kan du jämföra de äldre- och demensbostäder som finns i Nyköpings kommun. Både kommunal eller fristående boenden.

Du ser bland annat antal lägenheter, hyra och om boendet har eget tillagningskök.

Jämför äldre- och demensboenden

Äldre- och demensboende i Nyköpings kommun