Meny

Äldreboende och demensboende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende och demensboende i Nyköpings kommun. Det finns boenden i både kommunal och privat regi samt ett trygghetsboende. Du hittar alla boenden längre ned på sidan.

Särskilt boende är till för dig som behöver mer vård och omsorg än vad hemtjänsten kan ge. För att få en lägenhet på äldreboende krävs att du har stora fysiska eller psykiska omvårdnadsbehov.

Alla som bor på äldre- eller demensboende har sin egen lägenhet i anknytning till gemensamma mat- och sällskapsrum. De boende får hjälp utifrån sina behov. På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt och det finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare.

Säkra besök

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök.

Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk eller har symtom på covid-19.

Innan du kommer till boendet

  • Ring och boka ditt besök med personalen senast dagen innan, efter
    kl. 10.00 måndag-fredag. Om du vill göra besök på helgen ring senast fredag.

När du kommer till boendet

  • Ring på och invänta personal innan du går in.
  • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna.
  • Du ska ha munskydd när du går genom de allmänna utrymmena till och från lägenheten. Engångsmunskydd finns i entrén.
  • Max 2 personer/boende för att kunna hålla avstånd. Vi kan bara ta emot ett begränsat antal besökare per dag.
  • Håll avstånd på minst 1,5 meter, även inne i din närståendes lägenhet.
  • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena.

Har du frågor kontakta personalen på boendet.
De säkra besöksrutinerna gäller tills vidare och kan komma att ändras.

Wifi för alla på äldre- och demensboenden

För att underlätta den digitala kontakten, med anledning av coronapandemin, för de som bor på äldre- och demensboenden i Nyköpings kommun öppnar vi nu upp för möjligheten att ansluta sig till kommunens nät.

Det innebär att alla på ett boende som har en platta, telefon eller dator kan söka upp och välja att ansluta sig till nätet som heter "KommunBoende”. Det behövs inget lösenord.

Det gäller för hyresgäster både på privata och kommunala boenden, fram till 31 augusti 2021. Den som har anslutit sig till en internetleverantör bör därför behålla det abonnemanget, men kan såklart också använda sig av kommunens nät.

Vad kostar det att bo på ett boende? 

Du betalar hyra och måltider samt en vårdavgift för den hjälp och omsorg du behöver. Vårdavgiften grundar sig på din inkomst. Hyran och måltiderna har ett fast pris.

Du kan också välja att betala en avgift på 143 kronor per månad för att få tillgång till vissa förbrukningsvaror; hushållspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, tvättmedel, avfallspåsar för eget bruk och lampor till fast armatur. 

Ansöka om äldre- eller demensboende

Om du är äldre och har stora omsorgsbehov kan du ansöka om särskilt boende.

Maka/make har möjlighet att vara medsökande/parboende, även om man inte har ett eget behov av äldreboende.

Det går inte att ställa sig i kö till ett äldre- eller demensboende eller välja ett specifikt boende, men du kan ha önskemål om vilket boende du vill flytta till.

Beslut

Beslut fattas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Oavsett beslut skickas det till dig per post. Du får besked om beslut inom en månad.

Om du beviljas särskilt boende blir du erbjuden en lägenhet från kommunens boendesamordnare. Du har endast rätt att tacka nej en gång till erbjudande om boende som du inte önskat. Om du tackar nej till något av de boenden du önskat kommer din ansökan att avslås och du måste ansöka igen.

På boendet

Aktiviteter 

Boendena erbjuder aktiviteter. Du får vara delaktig i planerandet av veckans gemensamma aktiviteter och större tillställningar som planeras på boendet.

Kontaktpersonal

Du får en eller två kontaktpersonal. Tillsammans med kontaktpersonal bestämmer du hur och när du vill ha din hjälp.

Genomförandeplan

För att du ska kunna påverka och vara delaktig gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med, hur och när du vill ha hjälpen – allt för att du ska få en meningsfull och bra vardag.

Inför flytt till boende

Läs mer om vad som är bra att veta inför att du eller någon anhörig ska flytta in på ett äldre eller demensboende.

Jämför äldre- och demensboende

Här kan du jämföra de äldre- och demensbostäder som finns i Nyköpings kommun. Både kommunal eller fristående boenden.

Du ser bland annat antal lägenheter, hyra och om boendet har eget tillagningskök.

Jämför äldre- och demensboenden

Äldre- och demensboende i Nyköpings kommun