Meny

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Akut social hjälp på dagtid vardagar

Om du behöver akut social hjälp på vardagar under kontorstid kl. 8-17 vänder du dig till Barn- och ungdomsenheten eller till Vuxenenheten. Telefonnumer: 0155-24 80 00

Akut social hjälp efter kontorstid och på helger

Till Social beredskap kan du vända dig om du eller din familj har akuta sociala problem när socialtjänsten är stängd, efter kontorstid 8-17 och på helger.
Telefonnummer: 073-773 72 73

Social beredskap tar emot anmälningar om någon person är i akut behov av hjälp, till exempel ett barn som far illa eller en person med missbruksproblem som inte kan ta hand om sig själv.

Om din fråga gäller sjukvård ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

SOS Alarm 112

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. 

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsrådgivnigen.
Telefonnummer: 1177
www.1177.se

Hjälp till barn och unga

Om du är barn eller ung och känner att du inte mår bra får du tips här om vart du kan vända dig för att få hjälp

Vid katastrofer eller större olyckshändelser

Lyssna på lokalradion P4 för mer information. De är skyldiga att sända så kallat VMA - viktigt meddelande till allmänheten, när myndigheterna begär det. VMA kan också skickas ut genom utomhussignal, "Hesa Fredrik".

Nationellt informationsnummer 113 13 och www.krisinformation.se

På 113 13 får du information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället, exempelvis en större storm, influensaepidemi eller översvämning. All information som lämnas på 113 13 är avstämd med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Du hittar också information på www.krisinformation.se

Polis

I brådskade ärenden ring 112.
För övriga ärenden, till exempel polisanmälan, ring 114 14.
www.polisen.se

Räddningstjänst

I brådskade ärenden ring 112.
För övriga ärenden ring 0155-24 75 00.
Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats

Våld i nära relation

Till dig som blir hotad eller slagen

Social omsorg
0155-45 70 03

Familjefridsmottagningen, öppen mottagning
0155-24 81 01

Kvinnojouren Mira
0725 – 211 711
Kvinnojouren Mira Nyköping

Till dig som hotar eller slår

Familjefridsmottagningen, öppen mottagning
0155-24 81 01

Till dig som har en förälder som hotar eller slår

Cumulus
0155-24 81 01

Efter kontorstid ring Social beredskap 073-773 72 73

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Brottsofferjouren Nyköping

0155-28 62 20
www.boj.se

Rädda barnens föräldrastödstelefon

020-786 786

BRIS vuxentelefon om barn

077-150 50 50

BRIS Barnens hjälptelefon

116 111
www.bris.se

Nyköpings lasarett

0155-24 50 00
www.landstingetsormland.se

Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

0155-24 50 00

Psykiatriskt akutteam Nyköpings lasarett

0155-24 72 11 (dygnet runt)

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), Nyköpings lasarett

0155-24 56 00

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

www.umo.se

Läkemedelsupplysningen

0771-46 70 10

Giftinformation

Vid förgiftning ring 112 och begär giftinformation.
I mindre brådskande fall ring 08-33 12 31, dygnet runt.
www.giftinformation.se

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis  och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Jourhavande medmänniska

08-702 16 80

Jourhavande präst

Nås via 112

Svenska kyrkan Nyköping

0155-751 00
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Nyheter