Meny

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa din bostad för att du ska kunna bo kvar hemma.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem. Det är dina funktionsnedsättningar som avgör vilket behov av anpassning du har. Den bedömningen gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

  • Du som har en funktionsnedsättning  t.ex. nedsatt rörlighet, nedsatt syn eller psykisk funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • För att du ska få bostadsanpassningsbidrag måste du äga din egen bostad eller ha en hyres- eller bostadsrätt.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt. Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Anpassningsåtgärder kan behövas för att du ska kunna

  • komma in i och ut ur din bostad.
  • förflytta dig i din bostad.
  • klara din hygien.
  • laga mat.

Medgivande från fastighetsägare

Innan bostadsanpassningsbidraget kan beviljas måste du själv skaffa ett skriftligt medigande från fastighetsägaren att sökta anpassningsåtgärder får utföras.

Att tänka på när du köper eller byter bostad

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar. Kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag kan berätta mer om vad som gäller vid köp eller byte av bostad.

Ansökan

För att ansöka om bidrag för bostadsanpassning fyller du i en ansökningsblankett. På ansökningsblanketten finns plats för fastighetsägarens medgivande.

Med din ansökan ska det finnas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Handläggaren kan hjälpa dig med ansökan.

Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222.

Överklaga beslut

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan en handläggare hjälpa dig att överklaga.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du tog del av beslutet. Kommunen gör sedan en överprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar ärendet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

När du fått beslutet om bostadsanpassningsbidrag ska du själv beställa arbetet för att få det utfört och du väljer själv hantverkare. Vid behov kan du få förslag på olika hantverkare av din handläggare.Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den hantverkare som utför arbetet.

Efter att din anpassning är gjord är det du som äger den. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Du kan få bidrag till reparationer för tekniskt avancerad utrustning, som till exempel hissar, höj- och sänkbar inredning, toalett/dusch och torkanordning på toalettstol samt dörrautomatik.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får själva stå för eventuella kostnader vid återställning av anpassningar. Om det handlar om en reklamation av anpassningen tar du kontakt med entreprenören som utfört arbetet.

Vid frågor eller vid behov av hjälp kontakta din handläggare.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

Tel 0155-24 83 31

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: