Behandling

Du som är över 20 år och har problem med alkohol, narkotika, spelmissbruk eller andra beroenden kan få stöd hos Öppenvården. 

Du kan anonymt vända dig till oss för råd och stöd. Tillsammans går vi igenom din situation och vad du behöver. Om du är intresserad av behandling tar du därefter kontakt med en socialsekreterare. För dig som är under 20 år finns Öppenvård ungdom.

Vi har flera behandlingsprogram att välja mellan och när du har fått ett beslut om hjälp får du möjlighet att delta i förberedande behandlingsträffar. Där får du hjälp att välja rätt inriktning på insats.

All vår behandling är kostnadsfri.  Välkommen att boka ett informationssamtal där vi berättar om den behandling du är intresserad av.

Behandlingar:

Boende:

Råd och stöd 

Alla invånare i Nyköpings kommun som är 20 år och äldre och har problem med alkohol, droger eller spelmissbruk kan vända sig till öppenvårdens behandlingsteam för råd och stöd.

Du kan träffa en behandlare upp till tre gånger utan att ha fått en insats, därefter gör ni en överenskommelse om hur fortsättningen blir. Anhöriga kan också få stöd och hjälp.

För dig som är under 20 år finns Öppenvård ungdom.

Behandling för att undvika återfall

Återfallsprevention är en kurs där du får hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall.

Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet. Den är upplagd på åtta träffar med eventuell uppföljning

Återfallspreventionen sker främst i grupp men vid behov även enskilt. Att sluta med droger och alkohol är en sak, att fortsätta tacka nej, att inte börja igen – det är svårt. 

Behandling i 12-stegsprogrammet

Tycker du att alkoholen ibland blir mer ett problem än ett nöje? Har du börjat tappa kontrollen och dricker mer än du egentligen vill?

Vi erbjuder 12-stegsbehandling i grupp för dig som har ett beroende. Vi arbetar enligt tolvstegsprogrammets filosofi. Behandlingen är på heltid och vi arbetar i grupp enligt ett strukturerat program.

I gruppen hjälper man varandra och delar varandras erfarenheter av både problem och framgångar. Behandlingen innehåller även hemuppgifter, föreläsningar, filmer samt att besöka självhjälpsgrupper såsom AA (Anonyma Alkoholister) och NA (Anonyma Narkomaner).

Efter avslutad behandling finns det tillgång till eftervård.

Behandling mot haschmissbruk

Använder du cannabis och har svårt att sluta på egen hand?

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är upplagt på sex veckor med individuella samtal tre gånger i veckan. Vi går igenom hur kroppen och psyket påverkas. Vi pratar om känslor och hur ditt sociala liv förändras. I programmet ingår sex veckors eftervård. Det är en viktig del av behandlingen.

Du som röker cannabis regelbundet och funderar på hur det påverkar dig – ring oss så bokar vi ett informationsmöte.

CRA-behandling

I CRA-behandling tittar vi dels på vad som utlöser ditt missbruk och dels på vilka beteenden som gynnar drogfrihet.

Du jobbar mot dina egna uppställda mål inom olika livsområden.

CRA (Community Reinforcement Approach) är en heltidsbehandling. Vi arbetar både i grupp och enskilt enligt ett strukturerat program. Efter avslutad behandling finns det tillgång till eftervård.

Anhörigprogram

Har du någon nära dig som har problem med alkohol- narkotika- eller läkemedel? Är du orolig?

Du kan vara förälder, maka/make, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän. Personer över 20 år, bosatta i Nyköpings kommun, är välkomna att delta i vårt anhörigprogram.

Anhörigprogrammet ger dig

  • kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt.
  • ökad insikt om hur beroendet påverkar närstående.
  • redskap för hur du kan förbättra din situation och samtidigt hjälpa din närstående på bästa sätt.
  • kontakt med andra anhöriga och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Anmälan till Anhörigprogram

Anmäler dig gör du via telefon eller mejl till Pia van de Meulebrouck
Mejl: pia.van.de.meulebrouck@nykoping.se
telefon: 0155-248587

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten utanför kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

Öppenvårdsenheten
0155-45 75 59
regdso@nykoping.se

Besöksadress:

Hörnet Tullportsgatan/Östra Kyrkogatan

Enhetschefer

Victor Eriksson Gonzalez 

Helena Persson

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: