Meny

Ungdomsstöd

Att vara tonåring kan vara både jobbigt, svårt och förvirrande. Därför finns ungdomsstöd; Ungdomsstödjare som finns där ungdomar håller till, Öppenvård ungdom där du kan få stöd och råd vid problem med missbruk. Du kan även få hjälp med att bryta en kriminell livsstil, genom sociala insatsgruppen, SIG. 

Ungdomsstödjare

Ungdomsstödjarna vänder sig till dig som är mellan tio och tjugo år gammal. Vårt uppdrag är att vara ett socialt stöd för dig och de vuxna i din närhet. Vi jobbar förebyggande och till oss kan du komma med både stora och små problem. 

Det kan handla om:

 • kärleksbekymmer,
 • tjafs med dina föräldrar,
 • något annat som du, din familj eller dina vänner inte mår bra av.

Du kan också höra av dig om du är orolig för någon annan.

Förebyggande insatser

Vi möter unga på stan när vi till exempel nattvandrar vid olika arrangemang. Vi träffar också regelbundet skola och polis genom samverkan för att på bästa sätt kunna stötta och hjälpa ungdomar i Nyköpings kommun. 

Vi erbjuder i bland förebyggande insatser för vuxna som arbetar med ungdomar eller är föräldrar/vårdnadshavare, till exempel snabbkurser i Cannabis. 

Medling

För dig som har begått eller blivit utsatt för brott erbjuder vi medling som är ett möte mellan den som har begått brott och den som drabbats av det.

Toleransprojektet

Ungdomar i årskurs åtta kan vid höstterminens start söka sig till Toleransprojektet där Ungdomsstödjare också jobbar. Syftet med projektet är att öka ungdomars förståelse för alla människors lika värde och ge verktyg för reflektion över sociala roller och identiteter. 

Hör av dig

Vi vill gärna prata med dig. Ring eller mejla oss. Ungdomsstödjarna finns också på Facebook,  Instagram och Snapchat 

Faktablad

Här kan du se och skriva ut faktablad om Ungdomsstödjarna.

Öppenvård ungdom

Öppenvård ungdom är till för dig upp till 20 år som har problem med alkohol eller narkotika.  Hit kan du vända dig, utan att du har fått en insats, för att få:

 • Information
 • Råd och stöd
 • Behandling

Du som är förälder/vårdnadshavare till en ungdom som har problem med alkohol eller narkotika kan också vända dig till Öppenvård ungdom för råd och stöd. 

Om det i våra samtal visar sig att det behövs en behandlingsinsats, förmedlar vi kontakt till socialsekreterare som fattar ett sådant beslut. Därefter gör vi tillsammans med dig och dina föräldrar/vårdnadshavare en plan för vilken behandling du behöver och hur den ska genomföras.

Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoderna vi använder följer nationella riktlinjer och utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT):

Ungdomsbehandlarna samarbetar, vid samtycke, med hälso- och sjukvården, framförallt med BUP (Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen). 

Vi har tystnadsplikt

Vi som jobbar har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det innebär att det du berättar för oss stannar hos oss så länge vi inte misstänker att någon far illa. Då måste vi göra en anmälan till våra handläggare. När vi gör en anmälan berättar vi för den det berör i den mån vi kan.

Stöd för ungdomar med kriminella riskbeteenden

I Nyköping finns det möjlighet för ungdomar med kriminellt riskbeteende och deras föräldrar/vårdnadshavare att få stöd genom social insatsgrupp (SIG).

Syftet med SIG är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil. Arbetet sker i samarbete mellan skola, polis och socialtjänst som kan ge hjälp och stöd för en bättre framtid.

SIG är till för ungdomar som är 13-17 år och som har problem med några av följande punkter:

 • Begår brott i tidig ålder
 • Begår brott med andra
 • Använder droger eller alkohol
 • Presterar dåligt i skolan och skolkar
 • Tidigt uppvisande av olika normbrytande beteende
 • Uppvisar flera riskfaktorer samtidigt

Så går det till:

 • En SIG-samordnare träffar ungdom och förälder för ett första samtal.
 • Om alla parter är överrens om att en insats behövs tas ärendet upp för godkännande i en beredningsgrupp. 
 • Därefter startar en insats där du som förälder/vårdnadshavare får hjälp att samordna kontakter genom SIG-samordnare.
 • För att sociala insatsgruppen ska kunna stödja och dela information med varandra krävs ett samtycke från både ungdom och förälder/vårdnadshavare. Det krävs såklart också att det finns motivation och vilja hos ungdomen att bryta sitt beteende.

Mer information

Läs också mer om SIG på polisens webbplats. 

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSL:s logotype för HBTQ-certifiering, som en kombinerad sol och stjärna med spetsarna i olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och det står RFSL lite längre ned med flaggan för pride

Kontakta oss

Behöver du nå Socialtjänsten efter kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

Ungdomsstödjare

ungdomsstodjare@nykoping.se

Jenny Rundgren
073-412 16 52 
jenny.rundgren@nykoping.se

Lina-lea Zimmerman
Tel: 073-662 22 59
lina.zimmerman@nykoping.se

Caroline Odelstad Ålund
073-662 22 64
caroline.odelstad.alund@nykoping.se

Benjamin Moradimansour
073-412 16 05
benjamin.moradimansour@nykoping.se

Markus Malkén
073-412 16 01
markus.malken@nykoping.se

Öppenvård ungdom 
Anna Lundin
Cecilia Brkic
0155-24 78 20
oppenvardungdom@nykoping.se
Telefontid måndagar 13.30-16.30 Övrig tid: tala in ett meddelande så ringer vi upp

Samordnare för Sociala insatsgruppen (SIG)
0155-45 75 62

Enhetschef
Mari Harryson
mari.harryson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: