Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd, som tidigare kallades socialbidrag, krävs vanligtvis att du inte har egna pengar eller andra tillgångar. 

Det är också viktigt att du gjort allt du kan för att försörja dig själv. Till exempel ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar innan du söker ekonomiskt bistånd. Det krävs att du sökt arbetslöshetsersättning om du är arbetslös eller sjukpenning om du är sjuk.

Aktiv genom arbete eller praktik

Om du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete även under den tid du får ekonomiskt bistånd.

Det kan också krävas att du praktiserar eller deltar i någon annan insats. Unga arbetslösa och studerande som har studieuppehåll och inte fyllt 25 år hänvisas alltid till praktik eller andra kompetenshöjande insatser.

Flera personer i hushållet

Om det ingår flera personer i hushållet läggs era utgifter och inkomster ihop och hushållet räknas som en ekonomisk enhet.

Makar eller sambor är till exempel skyldiga att försörja varandra och föräldrar försörjer sina barn tills de slutat gymnasieskolan (som längst till 21 år).

Första gången du ansöker

Om du söker ekonomiskt bistånd för första gången, eller om det är över 3 månader sen du sökte sist, ska du kontakta en socialsekreterare.

  • Ring: 0155-24 80 55
  • Telefontid: måndag-torsdag kl 10-11.

Du får då rådgivning och information om hur du ansöker och vilka handlingar du behöver lämna in. Efter det får du en ansökningsblankett på papper skickad hem till dig.  

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter och de handlingar som behövs för att styrka uppgifterna för att din ansökan ska kunna hanteras så fort som möjligt.

Vid pågående ärende - ansök via e-tjänst

Du som har ett pågående ärende med ekonomiskt bistånd kan ansöka och följa ditt ärende via e-tjänst. Då behöver du inte lämna in en pappersansökan.

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Därefter kan du logga in i e-tjänsten med BankID. Är ni ett par måste båda ha tillgång till BankID.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du:

  • ha en pågående insats på ekonomiskt bistånd
  • ha en svensk e-legitimation, BankID eller Mobilt BankID
  • ha en mejladress och/eller mobilnummer
  • kunna ladda upp dina dokument/bilagor digitalt

Ansök via e-tjänst

Utredning

En ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt, utifrån dina behov och din ekonomi. I och med att du skrivit under ansökan godkänner du att socialsekreteraren gör kontroller med bland annat Försäkringskassan och Skatteverket. Socialsekreteraren kan också begära att få ta andra kontakter eller se andra dokument.

Socialsekreteraren gör anteckningar om ditt ärende i din personakt. Anteckningarna har du rätt att läsa. Alla som får ekonomiskt bistånd registreras i ett dataregister.

Kolla själv

Om du vill kan du göra en egen provberäkning för att se hur du ligger till när det gäller möjligheten att få ekonomiskt bistånd.

Beslut och överklagan

Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar. Avslås din ansökan kan du överklaga beslutet:

Överklaga ett beslut

Vill du veta mer har vi samlat all information om att överklaga här.

 

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

Vuxenenheten

Mottagningstider för Vuxenenheten

Måndagar, tisdagar, torsdagar
kl 8-12, 13-17
onsdagar kl 8-12, 13-18
fredagar kl 8-12, 13-16

Besöksadress
Östra Rundgatan 11

Kommunservice
0155-45 77 93

Receptionen är öppen för besök
helgfria måndagar-torsdagar
kl 8-12, 13-17
helgfria fredagar kl 8-12, 13-16
Tillgång till dator och kopiering
helgfria vardagar kl 9-12, 13-15

regdso@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny