Meny

Ekonomiskt bistånd

Du kan få ekonomiskt bistånd om du inte kan försörja dig på något annat sätt.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd, kallades tidigare socialbidrag, krävs vanligtvis att du inte har egna pengar eller andra tillgångar. 

Det är också viktigt att du gjort allt du kan för att försörja dig själv. Till exempel ansökt om andra bidrag och ersättningar innan du söker ekonomiskt bistånd. Det krävs att du sökt arbetslöshetsersättning om du är arbetslös eller sjukpenning om du är sjuk.

Aktiv genom arbete eller praktik

Om du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete även under den tid du får ekonomiskt bistånd. Det kan också krävas att du praktiserar eller deltar i någon annan insats.

Unga arbetslösa och studerande som har studieuppehåll och inte fyllt 25 år hänvisas alltid till praktik eller andra kompetenshöjande insatser.

Flera personer i hushållet

Om det ingår flera personer i hushållet läggs era utgifter och inkomster ihop och hushållet räknas som en ekonomisk enhet.

Makar eller sambor är till exempel skyldiga att försörja varandra och föräldrar försörjer sina barn tills de slutat gymnasieskolan (som längst till 21 år).

Ansökan

Du ansöker om ekonomiskt bistånd genom att kontakta vuxenenheten telefon 0155-24 80 55, på telefontid måndag-torsdag kl 10-11. 

Du får information och rådgivning och därefter kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kan inte ansöka förrän du först har haft en kontakt med vuxenenheten. 

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter och de handlingar som behövs för att styrka uppgifterna för att din ansökan ska kunna hanteras så fort som möjligt.

Receptionen är stängd för besök

Receptionen på Vuxenenheten/Kvarngatan har stängda dörrar för besökare för att minimera risken för smittspridning. Det går bra att kontakta verksamheten via telefon 0155-24 81 84.

Om du ansökt tidigare - ansök via e-tjänst

Du som tidigare ansökt om ekonomiskt bistånd kan ansöka och följa ditt ärende via e-tjänst. Då behöver du inte lämna in en pappersansökan. Du behöver ta kontakt med din handläggare innan du kan börja använda e-tjänsten.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du ha

  • ha en svensk e-legitimation, BankID eller Mobilt BankID
  • ha en mejladress och/eller mobilnummer
  • kunna ladda upp dina dokument/bilagor digitalt 

Utredning

En ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt, utifrån dina behov och din ekonomi. I och med att du skrivit under ansökan godkänner du att socialsekreteraren gör kontroller med bland annat försäkringskassan och skattemyndigheten.

Socialsekreteraren behöver ibland också begära att få ta andra kontakter eller behöver få se andra dokument.

Socialsekreteraren gör anteckningar om ditt ärende i din personakt. Anteckningarna har du rätt att läsa. Alla som får ekonomiskt bistånd registreras i ett dataregister.

Kolla själv

Om du vill kan du göra en egen provberäkning för att se hur du ligger till när det gäller möjligheten att få ekonomiskt bistånd.

Beslut och överklagan

Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar. Avslås din ansökan kan du överklaga beslutet:

Överklaga ett beslut

Vill du veta mer har vi samlat all information om att överklaga.

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

Vuxenenheten

Social omsorg 
Västra Kvarngatan 42
0155-24 80 55
Telefontid måndag-torsdag kl.10-11

Ansökningar lämnas i brevlådan och vid behov kan kontakt tas med receptionen eller respektive handläggare.

regdso@nykoping.se

Receptionen på Vuxenenheten/Kvarngatan är stängd

På grund av coronapandemin är dörrarna stängda för besökare. Det går bra att kontakta verksamheten via telefon 0155-24 81 84.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: