Meny

Medborgarförslag 2019

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2019. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslag och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK19/32

2018-12-31

Att gång- och cykelvägen utmed Blommenhovsvägen förlängs fram och förbi Anderslunds koloniområde

 
KK19/50 2019-01-03

Att kommunen bygger en gång- och cykelbana utmed riksväg 53 från Råby söder ut fram till hastighetsbegränsningen 90 km/h börjar

 
KK19/68 2019-01-14

Att bygga en gång- och cykelbana längs med Blommenhovsvägen förbi Nya kyrkogården

 
KK19/78 2019-01-15

Att bygga två upphöjda övergångsställen som farthinder på Idrottsvägen på varsin sida om Svanvägen

 
KK19/86 2019-01-22 Att ta bort övergånsstället på Västerleden  
KK19/95 2019-01-29

Att kommunen förvärvar Pelles lusthus, den delen som innehåller museiföremålen samt handelsboden

 
KK19/104 2019-01-31

Att ha en tillgänglig dator i Stadshusets entré där man kan söka äldre ritningar och aktuella bygglov

Avslag
KK19/130 2019-02-11

Att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" och visar upp den på Culturum eller stadshusets entré

 
KK19/139 2019-02-13

Att på grönytorna plantera/så ängsblommor åt våra pollinerare för Att på så sätt motverka insektsdöden

 
KK19/152 2019-02-15

Att bygga en hinderbana i t ex Ekensberg

 
KK19/175 2019-02-27

Att asfaltera gång- och cykelvägen efter Bergholms väg mellan Domänvägen och Lennings väg

 
KK19/210 2019-03-10

Att få till fler seniorboenden, d v s boende som är tillgängliga för personer över 65 år

 
KK19/217 2019-03-12

Att starta ett konstnärligt samarbete

 
KK19/228 2019-03-18

Att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att eleverna tillsammans med föräldrar, i ett skolprojekt ser över hemmets klimatanpassning

 
KK19/235 2019-03-22

Att Nyköpings kommun anlägger ett utegym i Svalsta (likt det som finns i Stigtomta)

 
KK19/236 2019-03-25

Att Nyköpings kommun beslutar att sluta sprida glitter och konfetti på Festdagarna och liknande evenemang (då det består av plast och inte är miljövänligt)

 
KK19/247 2019-03-27

Att Nyköpings kommun ska besluta om att sänka hastigheten i hela Nyköping stad till 40 km (minska hastigheten så minskar utsläppen)

 
KK19/255 2019-04-01

Att Nyköpings kommun beslutar att enbart köpa in närproducerat svenskt naturbeteskött samt ökar möjligheten till vegetariska måltider, till de egna verksamheterna i skola, förskola ochäldreomsorg

 
KK19/262 2019-04-03

Att införa avgiftsfria bussresor inom Nyköpings kommun för alla kommuninvånare, med motiveringen att det är bra för klimatet

 
KK19/263 2019-04-03

Att införa en gemensam fossilfri bilpool för alla kommunens verksamheter med motivering att det är bra för klimatet

 
KK19/264 2019-04-04

Att låta pensionärer åka gratis med stadsbussarna vardagar från kl. 10.00 - 14.00 samt lördagar och söndagar

 
KK19/268 2019-04-08

Att bygga ett utegym i Buskhyttan vid Tunaborgen 

 
KK19/269 2019-04-08

Att öppna upp den del av vägen som stängts av för biltrafik mellan Stentorpsvägen och Kanntorpsvägen (vid återvinningsstationen) Arnö

 
KK19/282 2019-04-10

Att genomföra en klimatvecka, enligt liknande modell som i flera andra städer och län i Sverige

Avslag
KK19/288 2019-04-12

Att kommunen försöker få en del av planerad statlig utflyttning av delar av 8 statliga verk

 
KK19/290 2019-04-12

Att Nyköpings kommun beslutar att ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete med mera

 
KK19/292 2019-04-13

Att Nyköpings kommun beslutar att bygga en asfalterad motionsslinga på 5 km för inlines

 
KK19/293 2019-04-14

Att Nyköpings kommun beslutar att installera porrfilter/teknisk lösning på Wi-Fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek m fl. platser

 
KK19/294 2019-04-15

Att Nyköpings kommun beslutar att införa porrfilter för internet på alla skolor och förskolor i Nyköpings kommun

 
KK19/307 2019-04-16

 Att fatta beslut om för eller emot ett införande av tiggeriförbud

 
KK19/313 2019-04-21

 Att arrangera en Foodcourt under sommarmånaderna

 
KK19/314 2019-04-22

Att genomföra ett större projekt där kommunmedborgare gratis får testa elcykel under ett par veckor

Avslag
KK19/318 2019-04-23

Att Nyköpings kommun besluta att utreda möjligheterna att fermentera matavfall från hushåll, skolor och äldreboenden

 
KK19/326 2019-04-25

Att bygga en konstgräsplan på någon av fotbollsplanerna eller hockeyrinken mellan Långbergsskolan och Gruvvägen

 
KK19/329 2019-04-25

Att skapa fler mindre lekplatser i city på väster och öster i anslutning till gågatan, torget och teaterparken

 
KK19/340 2019-04-30

Nyköpings kommun beslutar att anlägga en konstgräsplan vid Långbergsskolan

 
KK19/354 2019-05-03

Att införa farthinder och övergångsställe vid busshållplatsen Hagstugan

 
KK19/355 2019-05-04

Att snarast införa ett bevattningsförbud som är på riktigt, med påföljder

 
KK19/368 2019-05-09

Att anlägga utegym i Bryngelstorp

 
KK19/384 2019-05-16

Att införa differentierade priser på vattenkonsumtion

 
KK19/396 2019-05-22

Att utföra asfaltering av återstående delar på Ekebobacken i Oxbacken

 
KK19/403 2019-05-27 Att utöka skateparken i Nyköping  
KK19/405 2019-05-27

Att plantera stadsträd på Fruängsgatan 

 
KK19/406 2019-05-28

Att involvera FiA-verksamheten och/eller arbetslösa i återvinningsprojekt 

 
KK19/407 2019-05-28

Att anlägga båtplatser utmed Nyköpingsån 

 
KK19/428 2019-06-03

Anlägga en MTB(mountainbike)-bana på kommunal mark

Avslag
KK19/431 2019-06-04

Att göra en gårdsgata i korsningen Fruängsgatan-Borgaregatan-Magasingatan 

 
KK19/433 2019-06-05

Att sluta klippa gräset på de kommunalt ägda markerna för bevarande av den biologiska mångfalden

 
KK19/449 2019-06-12

Att göra något åt fotbollsplanen på Trollstigen - Arnö

Avslag
KK19/451 2019-06-13

Att införa en busslinje som går via Sibro, Råby, Oppeby och Stavvik

 
KK19/459 2019-06-26

Att upprusta lekparken på Gustavsbergs förskola i Runtuna

 
KK19/463 2019-06-28

Att utarbeta ett livskvalitetsprogram i Nyköpings kommun

 
KK19/464 2019-07-01

Att göra Gripsholmsparken mer upplyst samt bygg ut dammen med belysning

 
KK19/487 2019-07-08

Att bygga ett nytt utegym samt motorikbana för barn

 
KK19/489 2019-07-10

Att på nytt utreda möjligheterna att ändra taxan för färdtjänst

 
KK19/494 2019-07-12

Att anlägga utegym vid lekplatsen Krukmakaregatan Högbrunn i Nyköping

 
KK19/495 2019-07-15

Att främja möjligheterna att inom kommunen starta ett "Repair Café"

Avslag
KK19/505 2019-07-31

Att anlägga en naturäng (Natura2000) vid gravfältet Helgona 55:1 bakom fotbollsplanerna vid Krikonbacken/Harg

 
KK19/507 2019-07-31

Att bygga en pool längs med strandpromenaden mellan hamnen och Brandholmen

 
KK19/510 2019-08-02

Att ordna breddad väg, gång- och cykelbana från Nyköping sista biten till Ryssbergen

 
KK19/511 2019-08-02

Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för flerfamiljshus, parkeringshus ock kommunala byggnader som inte uppfyller kravet om solceller

 
KK19/512 2019-08-02

Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för offentlig byggnation, kommersiella fastigheter eller hyreshus som inte uppfyller kravet om solceller

 
KK19/514 2019-08-04

Att bygga två fartbulor/hinder på Stenbrovägen mellan Spinnarvägen och Stockholmsvägen

 
KK19/517 2019-08-07

Att möjliggöra för café/servering eller bygg lekpark på baksidan av teatern i Teaterparken

 
KK19/558 2019-09-05

Att anlägga ett utomhusgym för motionärer och kommuninvånare intill Krikonbackens idrottsplats

 
KK19/569 2019-09-06 Att bygga en gång- och cykelväg på Tärnövägen mot skolan i Vrena  
KK19/594 2019-09-18

Att låta pensionärer åka buss gratis inom kommunen

 
KK19/616 2019-10-04

Att öppna upp Strandparksvägen för fler in- och utfarter till det stora bostadsområdet Arnö

Avslag
KK19/625 2019-10-08

Att Nyköpings kommun verkar för ett parkcafé utomhus den varma årstiden där Pelles Lusthus ligger

Bifall
KK19/639 2019-10-21

Att sänka farten genom Oxbacken genom att bygga tre cirkulationsplatser längs Runtunavägen

 
KK19/643 2019-10-19

Att Nyköpings kommun regelbundet informerar och upplyser medborgarna om den pågående klimatkrisen och upprätta en klimatkommunikationsbudget

Avslag
KK19/644 2019-10-19

Att solcellsanpassa alla nybyggnationer som beställs eller möjliggörs av kommunen, redan under planeringsarbetet, och sänk kraven för takens möjlighet att tillgodogöra sig solceller

 
KK19/645 2019-10-19

Att Nyköpings kommun använder sitt delägande i Skavsta till att avveckla Skavsta som flygplats, alternativt sälja sin andel i Skavsta och investera pengarna i hållbara transportsystem 

 
KK19/647 2019-10-19

Att alla förtroendevalda i Nyköpings kommun får genomgå en utbildning i grundläggande kunskaper om pågående klimatkris

Avslag
KK19/648 2019-10-21

Att i den framtida stadsplaneringen se till att behovet av närservice (livsmedelsbutiker, apotek, möteslokaler, sopsortering mm), tillgodoses inom de olika bostadsområdena

 
KK19/649 2019-10-19

Att anordna hållbarhetsdagar eller hållbarhetsvecka med seminarium, föreläsning och workshops för medborgare och anställda i kommunala verksamheter

Avslag
KK19/650 2019-10-21

Att skapa fler och bättre lekplatser för barn i stadens centrum

 
KK19/651 2019-10-21

Att införa porrfilter på kommunala och regionala platser samt att kommunen inför en porrfri policy för dessa platser

 
KK19/652 2019-10-21

Att anlägga en Bike-park vid Herrhagsskolan

 
KK19/663 2019-10-24

Att Nyköpings kommun ska gå med i Klimatkommunerna

Avslag
KK19/670 2019-10-25

Att ta höjd för extremscenarior i planeringen av samhällsviktiga funktioner som t ex reningsverk och nya bostadsområden

 

KK19/681

2019-11-01

Att bygga fler utegym

 

KK19/684

2019-11-04

Att bygga en gång- och cykelbana från Stigtomta längs Bärbovägen fram till Kisängsvägen

 

KK19/709

2019-11-12

Att flytta Gästabudsnyckeln (gåvan till Nyköpings kommun 1987 från Pelle Nilsson) från Rosvalla för bättre synliggörande

 

KK19/712

2019-11-12

Att anlägga en park vid östra klockstapeln och österut mot gångvägen mellan Stackebergsgatan och Bergsgränd

 

KK19/738

2019-11-22

Att Nyköpings kommun ansluter sig till One Planet City Challenge vid nästa tillfälle som ges

Avslag

KK19/745

2019-11-27

Att införa cykelväg från Västra Storgatan till Östra Rundgatan samt öppna upp för mopeder att köra Strandparksvägen från Arnö mot Stan

 

KK19/764

2019-12-05

Att Nyköpings kommun tänker om angående beslut att införa straffavgift inom hemtjänsten

 

KK19/777

2019-12-13

Att Nyköpings kommun ordnar dans på fredagskvällarna på torget i centrala Nyköping sommartid, för att få mer människor in i stadskärnan på kvällarna

 

KK19/786

2019-12-18

Att förbättra och skapa fler aktiviteter i och runt Gripsholmsparken på Öster

 

KK19/787

2019-12-17

Att genomföra hastighetsdämpande åtgärder på Stenbrovägen på sträckan Stockholmsvägen - Mariebergs gård

 

KK19/789

2019-12-19

Att Nyköpings kommun snarast ansöker hos regeringen att få ingå i finska språkets förvaltningsområde

 

KK19/799

2019-12-30

Att skapa fler samåkningsparkeringar utmed E4 mellan Nyköping och Norrköping

 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: