Medborgarförslag 2019

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2019. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslag och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK19/32

2018-12-31

Att gång- och cykelvägen utmed Blommenhovsvägen förlängs fram och förbi Anderslunds koloniområde  
KK19/50 2019-01-03 Att kommunen bygger en gång- och cykelbana utmed riksväg 53 från Råby söder ut fram till hastighetsbegränsningen 90 km/h börjar  
KK19/68 2019-01-14 Att bygga en gång- och cykelbana längs med Blommenhovsvägen förbi Nya kyrkogården  
KK19/78 2019-01-15 Att bygga två upphöjda övergångsställen som farthinder på Idrottsvägen på varsin sida om Svanvägen  
KK19/86 2019-01-22 Att ta bort övergånsstället på Västerleden  
KK19/95 2019-01-29 Att kommunen förvärvar Pelles lusthus, den delen som innehåller museiföremålen samt handelsboden  
KK19/104 2019-01-31 Att ha en tillgänglig dator i Stadshusets entré där man kan söka äldre ritningar och aktuella bygglov  
KK19/130 2019-02-11

Att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" och visar upp den på Culturum eller stadshusets entré

 
KK19/139 2019-02-13

Att på grönytorna plantera/så ängsblommor åt våra pollinerare för Att på så sätt motverka insektsdöden

 
KK19/152 2019-02-15

Att bygga en hinderbana i t ex Ekensberg

 
KK19/175 2019-02-27

Att asfaltera gång- och cykelvägen efter Bergholms väg mellan Domänvägen och Lennings väg

 
KK19/210 2019-03-10 Att få till fler seniorboenden, d v s boende som är tillgängliga för personer över 65 år  
KK19/217 2019-03-12 Att starta ett konstnärligt samarbete  
KK19/228 2019-03-18 Att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att eleverna tillsammans med föräldrar, i ett skolprojekt ser över hemmets klimatanpassning  
KK19/235 2019-03-22 Att Nyköpings kommun anlägger ett utegym i Svalsta (likt det som finns i Stigtomta)  
KK19/236 2019-03-25

Att Nyköpings kommun beslutar att sluta sprida glitter och konfetti på Festdagarna och liknande evenemang (då det består av plast och inte är miljövänligt)

 
KK19/247 2019-03-27

Att Nyköpings kommun ska besluta om att sänka hastigheten i hela Nyköping stad till 40 km (minska hastigheten så minskar utsläppen)

 
KK19/255 2019-04-01 Att Nyköpings kommun beslutar att enbart köpa in närproducerat svenskt naturbeteskött samt ökar möjligheten till vegetariska måltider, till de egna verksamheterna i skola, förskola ochäldreomsorg  
KK19/262 2019-04-03

Att införa avgiftsfria bussresor inom Nyköpings kommun för alla kommuninvånare, med motiveringen att det är bra för klimatet

 
KK19/263 2019-04-03

Att införa en gemensam fossilfri bilpool för alla kommunens verksamheter med motivering att det är bra för klimatet

 
KK19/264 2019-04-04 Att låta pensionärer åka gratis med stadsbussarna vardagar från kl. 10.00 - 14.00 samt lördagar och söndagar
 
KK19/268 2019-04-08

Att bygga ett utegym i Buskhyttan vid Tunaborgen 

 
KK19/269 2019-04-08

Att öppna upp den del av vägen som stängts av för biltrafik mellan Stentorpsvägen och Kanntorpsvägen (vid återvinningsstationen) Arnö

 
KK19/282 2019-04-10

Att genomföra en klimatvecka, enligt liknande modell som i flera andra städer och län i Sverige

 
KK19/288 2019-04-12

Att kommunen försöker få en del av planerad statlig utflyttning av delar av 8 statliga verk

 
KK19/290 2019-04-12

Att Nyköpings kommun beslutar att ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete med mera

 
KK19/292 2019-04-13

Att Nyköpings kommun beslutar att bygga en asfalterad motionsslinga på 5 km för inlines

 
KK19/293 2019-04-14

Att Nyköpings kommun beslutar att installera porrfilter/teknisk lösning på Wi-Fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek m fl. platser

 
KK19/294 2019-04-15

Att Nyköpings kommun beslutar att införa porrfilter för internet på alla skolor och förskolor i Nyköpings kommun

 
KK19/307 2019-04-16

 Att fatta beslut om för eller emot ett införande av tiggeriförbud

 
KK19/313 2019-04-21

 Att arrangera en Foodcourt under sommarmånaderna

 
KK19/314 2019-04-22

Att genomföra ett större projekt där kommunmedborgare gratis får testa elcykel under ett par veckor

 
KK19/318 2019-04-23

Att Nyköpings kommun besluta att utreda möjligheterna att fermentera matavfall från hushåll, skolor och äldreboenden

 
KK19/326 2019-04-25

Att bygga en konstgräsplan på någon av fotbollsplanerna eller hockeyrinken mellan Långbergsskolan och Gruvvägen

 
KK19/329 2019-04-25

Att skapa fler mindre lekplatser i city på väster och öster i anslutning till gågatan, torget och teaterparken

 
KK19/340 2019-04-30

Nyköpings kommun beslutar att anlägga en konstgräsplan vid Långbergsskolan

 
KK19/354 2019-05-03

Att införa farthinder och övergångsställe vid busshållplatsen Hagstugan

 
KK19/355 2019-05-04

Att snarast införa ett bevattningsförbud som är på riktigt, med påföljder

 
KK19/368 2019-05-09

Att anlägga utegym i Bryngelstorp

 
KK19/384 2019-05-16

Att införa differentierade priser på vattenkonsumtion

 
KK19/403 2019-05-27 Att utöka skateparken i Nyköping  
KK19/405 2019-05-27

Att plantera stadsträd på Fruängsgatan 

 
KK19/406 2019-05-28

Att involvera FiA-verksamheten och/eller arbetslösa i återvinningsprojekt 

 
KK19/407 2019-05-28

Att anlägga båtplatser utmed Nyköpingsån 

 
KK19/428 2019-06-03

Anlägga en MTB(mountainbike)-bana på kommunal mark

 
KK19/431 2019-06-04

Att göra en gårdsgata i korsningen Fruängsgatan-Borgaregatan-Magasingatan 

 
KK19/433 2019-06-05

Att sluta klippa gräset på de kommunalt ägda markerna för bevarande av den biologiska mångfalden

 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: