Medborgarförslag 2019

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2019. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslag och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK19/32

2018-12-31

Att gång- och cykelvägen utmed Blommenhovsvägen förlängs fram och förbi Anderslunds koloniområde  
KK19/50 2019-01-03 Att kommunen bygger en gång- och cykelbana utmed riksväg 53 från Råby söder ut fram till hastighetsbegränsningen 90 km/h börjar  
KK19/68 2019-01-14 Att bygga en gång- och cykelbana längs med Blommenhovsvägen förbi Nya kyrkogården  
KK19/78 2019-01-15 Att bygga två upphöjda övergångsställen som farthinder på Idrottsvägen på varsin sida om Svanvägen  
KK19/86 2019-01-22 Att ta bort övergånsstället på Västerleden  
KK19/95 2019-01-29 Att kommunen förvärvar Pelles lusthus, den delen som innehåller museiföremålen samt handelsboden  
KK19/104 2019-01-31 Att ha en tillgänglig dator i Stadshusets entré där man kan söka äldre ritningar och aktuella bygglov  
KK19/130 2019-02-11

Att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" och visar upp den på Culturum eller stadshusets entré

 
KK19/139 2019-02-13

Att på grönytorna plantera/så ängsblommor åt våra pollinerare för Att på så sätt motverka insektsdöden

 
KK19/152 2019-02-15

Att bygga en hinderbana i t ex Ekensberg

 
KK19/175 2019-02-27

Att asfaltera gång- och cykelvägen efter Bergholms väg mellan Domänvägen och Lennings väg

 
KK19/210 2019-03-10 Att få till fler seniorboenden, d v s boende som är tillgängliga för personer över 65 år  
       
       

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: