Kommunala funktionshinderrådet (KFR)

Kommunala Funktionshinderrådet (KFR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för föreningar som organiserar personer med funktionsnedsättning och kommunens styresler och nämnder.

Kommunala Funktionshinderrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 10-14 personer valda från de olika handikapporganisationerna. KFR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Rådet har tre sammanträden per år och två arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i Kommunala Funktionshinderrådet via sök politiker.

Föreningar som är representerade i rådet:

 • Demensföreningen
 • DHR
 • Diabetesföreningen
 • Dyslexiförbundet
 • Föreningen för barn, unga och vuxna med funktionsstörning (FUB)
 • HjärtLungsjukas Förening (HLF)
 • Intresseförbundet för schizofreni (IFSAP)
 • Neuroförbundet
 • Reumatikerföreningen (R)
 • Personskadeförbundet RTP
 • SimSällskapet för handikappade i Nyköping
 • Synskadades Riksförbund (SRF)

 

Sammanträdestider presenteras i kalendern nedan.

Kontakta oss

Kontakta Funktionshinderrådet

Ordförande 
Carina Wallin
Tfn 0155-24 80 00 vxl
carina.wallin@nykoping.se

Sekreterare
Karin Larsdotter Cusanno
Tfn 0155-24 78 56
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny