Medborgarförslag 2018

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2018. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslage och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK18/48

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 inför i sina lokala ordningsföreskrifter
fyrverkeriförbud i alla tätorter inom kommunen

 

KK18/49

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 kompletterar befintlig nyårspromenad
med lasershow vid 12-slaget, på motsvarande sätt som Lidköping
och Boden gör

 

KK18/50

2018-01-02

Att förbjuda nyårs- och påsk fyrverkerier och smällare

 

KK18/51

2018-01-02

Att förbjuda fyrverkerier och smällare

 

KK18/58

2018-01-04

Att avsluta den svartvita marknadsföringen av Nyköping, d v s de
svartvita fotografierna

 

KK18/59

2018-01-04

Att ge evenemanget Litter Art Gästabud ett konkret långsiktigt stöd
från kommunen för att kunna driva Litter Art vidare

 

KK18/61

2018-01-05

Att införa allmän information i alla skolor från årskurs 4
gällande Tobak och vilka följder ett tobaksberoende leder till

 

KK18/62

2018-01-08

Att två till fyra upphandlingar om året ska genomföras som
reserverad upphandling och riktas till sociala företag

 

KK18/72

2018-01-08

Att halalkött serveras i förskolan och skolan  
(45 st likadana förslag)

 

KK18/100

2018-01-17

Att välja ut de Agenda 2030 mål som är relevanta på
lokalnivå, börja följa upp och publicerar på kommunens
hemsida 

 

KK18/110

2018-01-22

Att bygga en inhägnad hundlekplats i Oppeby

Avslag

KK18/115

2018-01-23

Att skapa en cirkulär skridskobana på Rosvallaområdet
utomhus mellan december och februari 

 

KK18/120

2018-01-24

Att HBTQ-certifiera Nyköpings högstadium respektive
gymnasium 

 

KK18/143

2018-02-02

Att Nyköping börja tillämpa grönytefaktorn i sin samhälls-
planering för att få in ekosystemtjänster som en naturlig
del i stadens utveckling 

Bifall

KK18/152

2018-02-07

Att införa motsvarande ansökansmodell för försörjningsstöd
som Trelleborg 

 

KK18/194

2018-02-21

Att införa reducerat pris för pensionärer i Nyköpings kommun
men även ett reducerat länskort, i samråd med Sörmlandstrafiken 

 

KK18/205

2018-02-23

Att anställa en MAR, medicinskt ansvarig rehabiliterare 

 

KK18/215

2018-02-26

Att installera rödljus alternativt markerat övergångsställe
vid busshållplatsen på riksväg 52 strax före rondellen mot E4 

Avslag

KK18/234

2018-03-07

Att förbjuda hundar att vistas på badplatser

 

KK18/237

2018-03-07

Att övervakningskameror ska installeras på Alpha och Omega 

 

KK18/257

2018-03-13

Att bygga en curlinghall vid Rosvalla

 

KK18/279

2018-03-20

Att installera kameror inomhus och vid entrén på Nyköpings
högstadium, Alpha 

 

KK18/285

2018-03-22

Att ordna en cykelväg till Buskhyttan/Nävekvarn och kustvägen
mot Trosa och Sjösa

Avslag

KK18/286

2018-03-22

Att uppdatera och uppgradera mattan med Nyköpingsbilden i
foajén och utrusta den med trycksensorer kopplad till
Google maps
som visar roterande gatuvy på skärm

 

KK18/308

2018-03-29

Avslag

KK18/314

2018-04-03

Att införa fria bussresor för 80 år och äldre

 

KK18/325

2018-04-09

Att i samarbete med Sörmlandstrafiken införa rökförbud
vid busshållsplatser i stadstrafiken i Nyköping

 

KK18/326

2018-04-09

Att i nästa upphandling om busstrafik så skall, främst i
landsortsbussar finnas x antal barnkuddar (bilkuddar)

Avslag

KK18/348

2018-04-18

 

KK18/379

2018-05-02

Måla vattentornet

 

KK18/406

2018-05-11

 

KK18/416

2018-05-15

Att vi borde slå vass

 

KK18/427

2018-05-21

Att bygga ett utomhusgym i närheten av Rosvalla

 

KK18/431

2018-05-23

 

KK18/432

2018-05-23

 

KK18/436

2018-05-24

Att ställa i ordning nya rullstolsplatser i stora hallen på Rosvalla

 

KK18/439

2018-05-25

 

KK18/483

2018-06-07

Att renovera Omega och göra det till Kulturskola för alla

 

KK18/484

2018-06-07

 

KK18/491

2018-06-11

 

KK18/506

2018-06-14

Att kommunen justerar befintliga regler för förskola

 

KK18/538

2018-06-29

Att cykelväg ska finnas hela vägen från Nyköping
till Svärta

 

KK18/540

2018-07-02

 

KK18/544

2018-07-03

 

KK18/547

2018-07-04

 

KK18/570

2018-07-19

 

KK18/572

2018-08-08

Att bygga en skaterink som man kan åka rullskridskor på

Avslag

KK18/576

2018-07-30

Att anlägga en brygga vid Näsuddsbadet

 

KK18/585

2018-08-07

 

KK18/588

2018-08-10

 

KK18/590

2018-08-13

Att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

 

KK18/603

2018-08-24

 

KK18/604

2018-08-24

 

KK18/613

2018-09-08

 

KK18/614

2018-09-03

 

KK18/620

2018-09-07

Att sätta upp ett staket nedanför Storhusqvarns trappa

 

KK18/621

2018-09-10

 

KK18/622

2018-09-10

 

KK18/628

2018-09-12

 

KK18/638

2018-09-18

 

KK18/643

2018-09-19

 

KK18/650

2018-09-24

 
KK18/654 2018-09-25

 

 

KK18/655

2018-09-25

 

 

KK18/656

2018-09-25

 

 

KK18/678

2018-10-03

 

 

KK18/679

2018-10-03

 

 

KK18/681

2018-10-04

 

 

KK18/687

2018-10-08

 

 

KK18/688

2018-10-09

 

 

KK18/693

2018-10-15

 
KK18/694

2018-10-15

 

 

KK18/696

2018-10-16

 
KK18/732 2018-11-06 Att testa och driva ett utvecklingsprojekt för att i första handfrämja integration och gemenskap  
KK18/782 2018-12-03 Att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till engrönsaksodling – utöka barnens trädgård  
KK18/783 2018-12-03 Att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till engrönsaksodling – utöka barnens trädgård  

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: