Medborgarförslag 2018

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2018. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslage och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK18/48

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 inför i sina lokala ordningsföreskrifter fyrverkeriförbud i alla tätorter inom kommunen

Avslag

KK18/49

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 kompletterar befintlig nyårspromenad med lasershow vid 12-slaget, på motsvarande sätt som Lidköping och Boden gör

Avslag

KK18/50

2018-01-02

Att förbjuda nyårs- och påsk fyrverkerier och smällare

Avslag

KK18/51

2018-01-02

Att förbjuda fyrverkerier och smällare

Avslag

KK18/58

2018-01-04

Att avsluta den svartvita marknadsföringen av Nyköping,
d v s de svartvita fotografierna

Avslag

KK18/59

2018-01-04

Att ge evenemanget Litter Art Gästabud ett konkret långsiktigt
stöd från kommunen för att kunna driva Litter Art vidare

 

KK18/61

2018-01-05

Att införa allmän information i alla skolor från årskurs 4
gällande Tobak och vilka följder ett tobaksberoende leder till

 

KK18/62

2018-01-08

Att två till fyra upphandlingar om året ska genomföras som
reserverad upphandling och riktas till sociala företag

 

KK18/72

2018-01-08

Att halalkött serveras i förskolan och skolan 
(45 st likadana förslag)

Avslag

KK18/100

2018-01-17

Att välja ut de Agenda 2030 mål som är relevanta på
lokalnivå, börja följa upp och publicerar på kommunens
hemsida 

 

KK18/110

2018-01-22

Att bygga en inhägnad hundlekplats i Oppeby

Avslag

KK18/115

2018-01-23

Att skapa en cirkulär skridskobana på Rosvallaområdet
utomhus mellan december och februari 

 

KK18/120

2018-01-24

Att HBTQ-certifiera Nyköpings högstadium respektive
gymnasium 

 

KK18/143

2018-02-02

Att Nyköping börja tillämpa grönytefaktorn i sin samhälls-
planering för att få in ekosystemtjänster som en naturlig
del i stadens utveckling

Bifall

KK18/152

2018-02-07

Att införa motsvarande ansökansmodell för försörjningsstöd
som Trelleborg 

Avslag

KK18/194

2018-02-21

Att införa reducerat pris för pensionärer i Nyköpings kommun men även ett reducerat länskort, i samråd med Sörmlandstrafiken 

 

KK18/205

2018-02-23

Att anställa en MAR, medicinskt ansvarig rehabiliterare 

 

KK18/215

2018-02-26

Att installera rödljus alternativt markerat övergångsställe vid busshållplatsen på riksväg 52 strax före rondellen mot E4 

Avslag

KK18/234

2018-03-07

Att förbjuda hundar att vistas på badplatser

 

KK18/237

2018-03-07

Att övervakningskameror ska installeras på Alpha och Omega 

 

KK18/257

2018-03-13

Att bygga en curlinghall vid Rosvalla

 

KK18/279

2018-03-20

Att installera kameror inomhus och vid entrén på Nyköpings högstadium, Alpha

 

KK18/285

2018-03-22

Att ordna en cykelväg till Buskhyttan/Nävekvarn och kustvägen mot Trosa och Sjösa

Avslag

KK18/286

2018-03-22

Att uppdatera och uppgradera mattan med Nyköpingsbilden ifoajén och utrusta den med trycksensorer kopplad till Google maps som visar roterande gatuvy på skärm

 

KK18/308

2018-03-29

Att införa bussanslutning till Högbrunn igen

Avslag

KK18/314

2018-04-03

Att införa fria bussresor för 80 år och äldre

 

KK18/325

2018-04-09

Att i samarbete med Sörmlandstrafiken införa rökförbud vid busshållsplatser i stadstrafiken i Nyköping

 

KK18/326

2018-04-09

Att i nästa upphandling om busstrafik så skall, främst i landsortsbussar finnas x antal barnkuddar (bilkuddar)

Avslag

KK18/348

2018-04-18

Att Nyköpings kommun skyndsamt inför hastighetssänkande åtgärder på Gruvvägen

Avslag

KK18/379

2018-05-02

Måla vattentornet

Avslag

KK18/406

2018-05-11

Att börja tillämpa nudging för att få kommunens invånare ochbesökare att göra mer hållbara val

 

KK18/416

2018-05-15

Att vi borde slå vass

 

KK18/427

2018-05-21

Att bygga ett utomhusgym i närheten av Rosvalla

 

KK18/431

2018-05-23

Att installera belysning vid gång- och cykelvägen längsÖrstigsleden från Arnörondellen till Arnö Allé

Bifall

KK18/432

2018-05-23

Att likt Linköpings kommun, montera pingisbord av stål i förslagsvis hamnen och Gripsholmsparken

 

KK18/436

2018-05-24

Att ställa i ordning nya rullstolsplatser i stora hallen på Rosvalla

 

KK18/439

2018-05-25

Att det ska byggas en ny av och påfart på E4 vid Hagnesta tillväg 223

 

KK18/483

2018-06-07

Att renovera Omega och göra det till Kulturskola för alla

 

KK18/484

2018-06-07

Att bygga ett nytt ”Omega” (Nyköpings högstadium) på Rosvalla A-plan

 

KK18/491

2018-06-11

Att införa kameraövervakning på Teatergatan/Nyköpingsbussterminal

 

KK18/506

2018-06-14

Att kommunen justerar befintliga regler för förskola

 

KK18/538

2018-06-29

Att cykelväg ska finnas hela vägen från Nyköping
till Svärta

 

KK18/540

2018-07-02