Meny

Medborgarförslag 2018

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2018. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslage och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK18/48

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 inför i sina lokala ordningsföreskrifter fyrverkeriförbud i alla tätorter inom kommunen

Avslag

KK18/49

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 kompletterar befintlig nyårspromenad med lasershow vid 12-slaget, på motsvarande sätt som Lidköping och Boden gör

Avslag

KK18/50

2018-01-02

Att förbjuda nyårs- och påsk fyrverkerier och smällare

Avslag

KK18/51

2018-01-02

Att förbjuda fyrverkerier och smällare

Avslag

KK18/58

2018-01-04

Att avsluta den svartvita marknadsföringen av Nyköping,
d v s de svartvita fotografierna

Avslag

KK18/59

2018-01-04

Att ge evenemanget Litter Art Gästabud ett konkret långsiktigt
stöd från kommunen för att kunna driva Litter Art vidare

 

KK18/61

2018-01-05

Att införa allmän information i alla skolor från årskurs 4
gällande Tobak och vilka följder ett tobaksberoende leder till

 

KK18/62

2018-01-08

Att två till fyra upphandlingar om året ska genomföras som
reserverad upphandling och riktas till sociala företag

 

KK18/72

2018-01-08

Att halalkött serveras i förskolan och skolan 
(45 st likadana förslag)

Avslag

KK18/100

2018-01-17

Att välja ut de Agenda 2030 mål som är relevanta på
lokalnivå, börja följa upp och publicerar på kommunens
hemsida 

 

KK18/110

2018-01-22

Att bygga en inhägnad hundlekplats i Oppeby

Avslag

KK18/115

2018-01-23

Att skapa en cirkulär skridskobana på Rosvallaområdet
utomhus mellan december och februari 

 

KK18/120

2018-01-24

Att HBTQ-certifiera Nyköpings högstadium respektive
gymnasium 

 

KK18/143

2018-02-02

Att Nyköping börja tillämpa grönytefaktorn i sin samhälls-
planering för att få in ekosystemtjänster som en naturlig
del i stadens utveckling

Bifall

KK18/152

2018-02-07

Att införa motsvarande ansökansmodell för försörjningsstöd
som Trelleborg 

Avslag

KK18/194

2018-02-21

Att införa reducerat pris för pensionärer i Nyköpings kommun men även ett reducerat länskort, i samråd med Sörmlandstrafiken 

 

KK18/205

2018-02-23

Att anställa en MAR, medicinskt ansvarig rehabiliterare 

 

KK18/215

2018-02-26

Att installera rödljus alternativt markerat övergångsställe vid busshållplatsen på riksväg 52 strax före rondellen mot E4 

Avslag

KK18/234

2018-03-07

Att förbjuda hundar att vistas på badplatser

 

KK18/237

2018-03-07

Att övervakningskameror ska installeras på Alpha och Omega 

 

KK18/257

2018-03-13

Att bygga en curlinghall vid Rosvalla

 

KK18/279

2018-03-20

Att installera kameror inomhus och vid entrén på Nyköpings högstadium, Alpha

 

KK18/285

2018-03-22

Att ordna en cykelväg till Buskhyttan/Nävekvarn och kustvägen mot Trosa och Sjösa

Avslag

KK18/286

2018-03-22

Att uppdatera och uppgradera mattan med Nyköpingsbilden ifoajén och utrusta den med trycksensorer kopplad till Google maps som visar roterande gatuvy på skärm

 

KK18/308

2018-03-29

Att införa bussanslutning till Högbrunn igen

Avslag

KK18/314

2018-04-03

Att införa fria bussresor för 80 år och äldre

 

KK18/325

2018-04-09

Att i samarbete med Sörmlandstrafiken införa rökförbud vid busshållsplatser i stadstrafiken i Nyköping

 

KK18/326

2018-04-09

Att i nästa upphandling om busstrafik så skall, främst i landsortsbussar finnas x antal barnkuddar (bilkuddar)

Avslag

KK18/348

2018-04-18

Att Nyköpings kommun skyndsamt inför hastighetssänkande åtgärder på Gruvvägen

Avslag

KK18/379

2018-05-02

Måla vattentornet

Avslag

KK18/406

2018-05-11

Att börja tillämpa nudging för att få kommunens invånare ochbesökare att göra mer hållbara val

 

KK18/416

2018-05-15

Att vi borde slå vass

 

KK18/427

2018-05-21

Att bygga ett utomhusgym i närheten av Rosvalla

 

KK18/431

2018-05-23

Att installera belysning vid gång- och cykelvägen längsÖrstigsleden från Arnörondellen till Arnö Allé

Bifall

KK18/432

2018-05-23

Att likt Linköpings kommun, montera pingisbord av stål i förslagsvis hamnen och Gripsholmsparken

 

KK18/436

2018-05-24

Att ställa i ordning nya rullstolsplatser i stora hallen på Rosvalla

 

KK18/439

2018-05-25

Att det ska byggas en ny av och påfart på E4 vid Hagnesta tillväg 223

 

KK18/483

2018-06-07

Att renovera Omega och göra det till Kulturskola för alla

 

KK18/484

2018-06-07

Att bygga ett nytt ”Omega” (Nyköpings högstadium) på Rosvalla A-plan

 

KK18/491

2018-06-11

Att införa kameraövervakning på Teatergatan/Nyköpingsbussterminal

 

KK18/506

2018-06-14

Att kommunen justerar befintliga regler för förskola

 

KK18/538

2018-06-29

Att cykelväg ska finnas hela vägen från Nyköping
till Svärta

 

KK18/540

2018-07-02

Att ge Alfaskolan mer resurser att ha en socialtjänstfilial alternativtsatellitmottagning samt ungdomsstödjare dagtid på skolan

 

KK18/544

2018-07-03

Att göra Gripsholmsparken möjlig för umgänge med
musik och
 fika

 

KK18/547

2018-07-04

Att bygga ett välutrustat utegym med lek- och gräsyta för barn och familjer på Arnö

 

KK18/570

2018-07-19

Att lördagen för den 25:e varje månad erbjuda kommuninvånare att ha loppis på teatertorget och erbjuda bord i avgiften

 

KK18/572

2018-08-08

Att bygga en skaterink som man kan åka rullskridskor på

Avslag

KK18/576

2018-07-30

Att anlägga en brygga vid Näsuddsbadet

 

KK18/585

2018-08-07

Att skapa ett badstråk mellan hamnen och Brandholmen med anlagda gräsytor, uteduschar, stegar för nedgång i vattnet, utegym och sittplatser med mera

 

KK18/588

2018-08-10

Att bygga en discogolfbana på så många hål som möjligt i något skogsparti nära Nyköpings centrum

 

KK18/590

2018-08-13

Att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Avslag

KK18/603

2018-08-24

Att göra cykelleder för MTB (mountainbike) mellan olika orter i Sörmland

Avslag

KK18/604

2018-08-24

Att göra Gripsholmsparken mera attraktiv som park, liknande det som byggts i Teaterparken och vårat museum

 

KK18/613

2018-09-08

Att göra en gång- och cykelväg från Blommenhovs infart upp till Nya Kyrkogården

 

KK18/614

2018-09-03

Att Nyköpings kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Avslag

KK18/620

2018-09-07

Att sätta upp ett staket nedanför Storhusqvarns trappa

Avslag

KK18/621

2018-09-10

Att Nyköpings kommun fr o m 2019 ta formellt huvudansvaret för att säkra, utveckla och fördjupa Träffpunktens existens och verksamhet

 

KK18/622

2018-09-10

Att gång- och cykeltrafiken som nu går över körbanorna  viadukten vid Teaterparken istället leds ner under viadukten på den befintliga gång- och cykelbanan

 

KK18/628

2018-09-12

Att anlägga en konstgräsplan för spontanidrott på grusplanen mellan gatorna Kaprisvägen, Strandstuguviksvägen och Buskvägen

 

KK18/638

2018-09-18

 Att bygga ett nytt utegym i hamnen

Avslag

KK18/643

2018-09-19

 Att flytta skateboardramperna från Nicolaiskolan till hamnen

Avslag

KK18/650

2018-09-24

Att förlänga cykelbanan som går på Ö Kyrkogatan mellan Ö Kvarngatan och Storgatan ytterligare ett kvarter mellan Storgatan och Tullportsgatan

 
KK18/654 2018-09-25

Att Utöka/upprusta lekplatsen i Oppeby som ligger mellan Karl-Johanvägen, Sveavägen och Linnévägen samt staket runt om 

Bifall

KK18/655

2018-09-25

Att satsa på ett motionsspår i Jönåker genom att rusta upp det befintliga

 

KK18/656

2018-09-25

Att anordna en gång- och cykelväg från Jönåker till Rinkebybadet på den asfalterade biten

 

KK18/678

2018-10-03

Att ha fler och möjligen bättre lampor i skateparken

 

KK18/679

2018-10-03

Att mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolans och allmänna toaletter

 

KK18/681

2018-10-04

Att det ordnas med en skatehall där man kan åka skateboard vintertid

 

KK18/687

2018-10-08

Att införa gratis bussresor för äldre

 

KK18/688

2018-10-09

Att införa fler stadsbussar under kvällstid, särskilt på helger

 

KK18/693

2018-10-15

Att Nyköpings kommun skapar regler avseende fällning av träd på kommunens mark som reducerar effekten av elproduktion i solcellsanläggningar

 
KK18/694

2018-10-15

Att upprätta, projektera en naturlig samlingsplats för alla

 

KK18/696

2018-10-16

Att införa praktik på alla gymnasieprogram

Avslag
KK18/732 2018-11-06

Att testa och driva ett utvecklingsprojekt för att i första handfrämja integration och gemenskap

 
KK18/782 2018-12-03

Att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till engrönsaksodling – utöka barnens trädgård

 
KK18/783 2018-12-03

Att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till engrönsaksodling – utöka barnens trädgård

 
KK18/813 2018-12-06

Att förenkla sopsorteringen i kommunen

 
KK18/819 2018-12-17

Att införa soptunnor med flera fack för sortering av kompost, brännbart, kartong, papper, metall och glas hemma

 
KK18/821 2018-12-18

Att höja habiliteringsersättningen inom LSS

 
KK18/823 2018-12-19

Att införa sopsorteringskärl med olika fack för olika återvinning för varje hushåll

 
KK18/827 2018-12-20

Att kommunen antar Belysningspolicy - denna av Sveriges riksdag antagna motion ska finnas i Nyköpings kommun

 
KK18/828 2018-12-22

Att det byggs en endurobana för mountainbike

Avslag
   

 

 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: