Personuppgifter

Här hittar du allmän information om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.

Ansvar för personuppgifter

Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen.

Kommunen har även ett personuppgiftsombud, vars uppgift bland annat är att kontrollera att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Ändamål för behandling

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär så lagras dina personuppgifter i syfte att Nyköpings kommun ska kunna handlägga ditt ärende eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Godkännande av lagring

Genom att du klickar på till exempel SkickaSpara eller Publicera i något av våra e-postformulär eller e-tjänster så godkänner du att Nyköpings kommun lagrar dina uppgifter.

Utlämning av personuppgifter

Under behandlingen av ditt ärende kommer dina personuppgifter att hanteras av berörda handläggare.

Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Undantaget är känsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas och då inte får lämnas ut till allmänheten.

Publicering på Internet

Harmlös information som inte kränker den personliga integriteten kan publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall.

Rätt att begära registerutdrag och ändringar

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Nyköpings kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt.

Begäran om registerutdrag/rättelse måste vara på papper och personligen undertecknad. Ange namn, personnummer och folkbokföringsadress. Skicka din begäran till Personuppgiftsombudet, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping. I normalfallet får du svar inom en månad. Svarstiden kan dock förlängas till maximalt fyra månader om sökningen omfattar många eller krypterade uppgifter.

Om du anser att de lagrade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt strider mot Personuppgiftslagen, kan du skriftligen begära rättelse hos den division/avdelning som behandlar uppgifterna (framgår av registerutdraget). Skulle du inte vara nöjd med deras åtgärder så är du välkommen att kontakta personuppgiftsombudet.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: