Information och stöd vid en kris

Vid en kris är det viktigt att du håller dig informerad om vad som händer och vad du själv ska göra.

Vid en kris i Nyköpings kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Räddningsledaren kan begära sändning av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) när det finns behov att varna allmänheten. Samtidigt kan också alla personer som befinner sig i det aktuella området få varning via sms. 

Läs mer om VMA och andra utomhussignaler vid kris, krigsfara och krig.

POSOM - Psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

I Nyköpings kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). Gruppen aktiveras vid behov.

Öppna sidomeny