Trygg och säker

Säkerhets- och trygghetsfrågor berör alla medborgare och alla delar av samhället inklusive den kommunala verksamheten. Vi arbetar brett för att du ska känna dig trygg och säker i Nyköping. Det finns också saker du själv kan göra. 

Nyköpings kommun har ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet, räddningstjänst och krishantering. Det redovisar bland annat de risker som finns i kommunen för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. 

Alla kommuner i Sverige ska ha ett sådant handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). I Nyköping är det beslutat av kommunfullmäktige. Kommunens räddningstjänst bedrivs inom Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

Här kan du ställa frågor om säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun.

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter