Meny

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund

Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, är ett kommunalförbund som levererar vatten från Högåsens vattenverk till Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt förbundsdirektion sedan 1960.

Cirka 5 miljoner kubikmeter analyserat dricksvatten levereras varje år i fem mil ledningar.
Förnyelse av anläggningar och ledningar pågår.

Läs mer om vatten i Nyköpings kommun.

Läs mer om vatten i Oxelösunds kommun.

Undersökningar av Husbymalmen – samråd med särskilt berörda

Samrådshandlingar för hydrogeologiska undersökningar av Husbymalmen. 

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) genomför utredningar och undersökningar för att trygga vattenförsörjningen för Nyköping och Oxelösund. Sen 2014 har undersökningar genomförts i Husbymalmen. Nu planeras för fortsatta hydrogeologiska undersökningar, främst i form av provpumpningar och infiltrationsförsök.

Det huvudsakliga syftet med undersökningarna är att få underlag för att kunna bedöma vilken kapacitet en eventuell vattentäkt i området skulle kunna ha.

NOVF kommer att söka tillstånd enligt miljöbalken för att genomföra de hydrogeologiska undersökningarna av Husbymalmen. Som en del av tillståndsprocessen ska NOVF samråda med Länsstyrelsen och särskilt berörda.

Samråd med Länsstyrelsen genomfördes den 5 maj 2020. Samråd med särskilt berörda genomförs genom att de har fått informationsbrev, kan ta del av handlingarna här på webben och lämna synpunkter.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på samrådsunderlaget och planerad verksamhet ska framföras skriftligen senast den 19 juni, via e-post till: david.ekholm@sweco.se eller via brev till:
David Ekholm,
Sweco Environment,
Box 214, 701 44 Örebro.

Eventuella frågor kan ställas till David Ekholm, mobilnummer: 0708-48 27 29, eller e-post david.ekholm@sweco.se
eller verksamhetschef för NOVF, Karolina Wetterblad, NOVF, mobil: 076-540 06 78, e-post: karolina.wetterblad@nykoping.se

NOVF kommer sedan att sammanställa synpunkterna och skicka en samrådsredogörelse till Länsstyrelsen. 

Innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättas kommer vissa fastighetsägare kontaktas för att kontrollera möjligheter att mäta grundvattennivåer i enskilda brunnar. Vidare kommer byggnaders grundläggning i områden med sättningsbenägna jordlager att kontrolleras. 

Elektronisk anslagstavla för NOVF

Här nedanför är Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbunds officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och protokoll som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av  beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande. 

Datum  

Möte

Anslås 

Sista dag för överklagande

2020-06-04 Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund Omedelbar justering § 27 2020-06-05 2020-06-27
2020-06-04 Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2020-06-24 -

 

Kontakta oss

Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund NOVF

Stora torget 2
611 32 Nyköping

Verksamhetschef 
Karolina Wetterblad 
076-540 06 78
karolina.wetterblad@nykoping.se

 

Besöksadress

Högåsens vattenverk
Larslund
0155-590 83

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: