Meny

Så styrs kommunen

Folkvalda politiker beslutar om hur Nyköping ska fördela pengarna. I kommunledningen sitter tjänstemän som ansvarar för olika verksamheter som utbildning, vård, omsorg och gator.

Så styrs Nyköping

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De ledamöter som väljs hit är direktvalda av invånarna i kommunen.

Kommunstyrelsen består av 13 politiskt tillsatta ledamöter. De bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och svarar för kommunens ekonomi.

En nämnd är den politiska ledningen för ett kommunalt verksamhetsområde, till exempel utbildning, kultur eller miljö. Nämndernas ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Revisorerna utses av kommunfullmäktige och ska granska verksamheten som styrelse och nämnder ansvarar för.

Kommunledning

 • Mats Pettersson, kommundirektör
 • Jenny Åtegård, tf kanslichef
 • Camilla Svensson, tf HR-chef
 • Anna Nilheimer, kommunikationschef
 • Jukka Taipale, ekonomichef
 • Solweig Eriksson Kurg, tf chef Beställarkontoret
 • Anna Selander, chef Samhällsbyggnad
 • Maria Karlsson, chef Näringslivsenheten
 • Patrik Kullman, räddningschef Sörmlandskustens räddningstjänst
 • Kent Nyman, chef Tekniska divisionen
 • Jan Holmlund, chef Social omsorg
 • Inger Fransson, chef Barn, utbildning, kultur

Organisationsschema

orgschema-nykoping-2019.png
Klicka på Organisationsschemat för att öppna det som en pdf-fil i nytt fönster.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter