Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala Pensionärsrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 15 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

Kommunala Pensionärsrådet har fem sammanträden per år och även fem arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i Kommunala Pensionärsrådet via sök politiker.

 

Sammanträdestider presenteras i kalendern nedan.

Kontakta oss

Kontakta Pensionärsrådet

Ordförande 
Carina Wallin
Tfn 0155-24 80 00 vxl
carina.wallin@nykoping.se

Sekreterare
Karin Larsdotter Cusanno
Tfn 0155-24 78 56
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny