Meny

Råd i Nyköpings kommun

Kommunens styrelser och nämnder har stöd av olika rådgivande organ. Råden fungerar som medborgarnas intressebevakare.

Råden kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina olika intresseområden. Ett exempel är pensionärsrådet, där representanter för pensionärsorganisationerna diskuterar äldrefrågor tillsammans med kommunens politiker.

I Nyköpings kommun finns följande råd:

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: