Synpunkter och klagomål

Hjälp oss att bli bättre! Nyköpings kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter på våra verksamheter.

Du kan lämna tre sorters synpunkter:

  • Förslag
  • Beröm
  • Klagomål

När du lämnar din synpunkt, var noga med att ange vad det gäller. Handlar det exempelvis om gata, park, renhållning, belysning, trygghet, trafik, omsorg eller något annat? Om inte registrator förstår vilket område det gäller behöver de kontakta dig via mejl och fråga för att din synpunkt ska nå rätt verksamhet. Skicka ditt mejl till kommun@nykoping.se. Du kan också lämna den över disk till Kommunservice i Stadshuset.

Anonym synpunkt

Du kan lämna synpunkten anonymt eller med personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen. Om du vill lämna en synpunkt anonymt kan du skicka den med post till Synpunkten, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping. Du kan också lämna den anonymt över disk till Kommunservice i Stadshuset.

Vid behov av omedelbar kontakt med kommunen är du välkommen att vända dig direkt till aktuell avdelning eller handläggare via telefon, e-post eller dylikt. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Svar från oss

Vill du ha svar från oss ber vi dig att lämna dina kontaktuppgifter. Vi besvarar frågor och synpunkter så snart som möjligt. Svarstiden beror givetvis på frågans eller synpunktens art och omfång, men vår målsättning är att du ska få svar inom 14 dagar.