Meny

Medborgarförslag

Mellan 2007 och juni 2020 har de som är folkbokförda i Nyköpings kommun haft möjlighet att lämna medborgarförslag. Efter 9 juni kan medborgarförslag inte längre väckas, utan förslag som kommer in hanteras på andra sätt. 

De som har lämnat in medborgarförslag och som väckts i kommunfullmäktige fram till och med 9 juni 2020 kommer fortfarande att få ett svar av kommunstyrelsen, trots att möjligheten att väcka nya förslag inte längre finns.

Jag väntar på ett svar på mitt medborgarförslag, när får jag information?

Med anledning av de allmänna råden gällande coronapandemin pausar vi hanteringen av medborgarförslag. Personer som har lämnat medborgarförslag ska få möjlighet att under ett sammanträde för kommunstyrelsen berätta om sitt medborgarförslag, men det går inte nu på grund av de allmänna råden.

Du som har lämnat ett medborgarförslag kommer få information om när ditt förslag ska behandlas i kommunstyrelsen

Kan jag återkalla mitt förslag?

Ja, ett medborgarförslag kan återkallas av förslagsställaren innan det har gått till beslut. Mejla kommun@nykoping.se eller kontakta registrator på kommunledningskansliet på telefon så hjälper vi dig.

Behandling av personuppgifter för hantering av medborgarförslag

Personuppgifter behandlas för att kunna handlägga och besvara medborgarförslag som väckts fram till och med 9 juni 2020.

För att kunna handlägga ett medborgarförslag behöver vi veta ditt för- och efternamn samt adress. Dessa personuppgifter behandlas för att säkerställa att du är folkbokförd i kommunen och för att kunna kontakta dig och skicka ett svar på medborgarförslaget. E-postadress eller telefonnummer underlättar om vi behöver ta kontakt med dig.

Dina uppgifter kommer att sparas tills ärendet är avslutat och ärendet kommer senare att lämnas över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.

För information om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, se www.nykoping.se/personuppgifter

Kontakta oss

Kontakt

Kommunsekreterare
Therese Larsson  
0155-45 77 89

Registrator
0155-24 83 32
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: