Meny

Du kan också påverka

Genom att lämna synpunkter eller på annat sätt engagera dig kan du påverka vad som görs i Nyköpings kommun.

Påverka!

  • Rösta i valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Läs mer på sidan Allmänna val.
  • Lämna en synpunkt. Vi tar vi tacksamt emot förslag, beröm och klagomål på kommunens verksamhet. Hur fungerar Nyköping för dig? Bra kanske kan bli ännu bättre? Dåligt kanske enkelt kan fixas? Lämna synpunkt via formulär, telefon, brev, e-post eller genom ett besök.
  • Få svar direkt. Du kan alltid ta kontakt direkt med politiker och tjänstemän via besök, telefon 0155-24 80 00 eller e-post: fornamn.efternamn@nykoping.se
  • Träffa politiker och tjänstemän och diskutera aktuella frågor på öppna hus.
  • Gör en felanmälan. Dygnet runt kan du göra en anmälan om fel på gator, gatlyktor, vatten, avlopp eller på kommunens fastigheter och byggnader. Du kan också anmäla klotter och skadegörelse. Ring 0155-24 88 00 eller gör en felanmälan via webbformulär.

Engagera dig!

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter