Beställa användarbehörighet i Procapita

Den här sidan är till för dig som är utförare av häls- och sjukvård. Här finns länkar till att beställa behörighet till Procapita. 

Lathundar för Procapita hittar du i Assistenten. Privata utförare hittar Assistenten via Citrix. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: